Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Ir apstiprināta precizētā nacionālā programma "Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004"

11.01.2005
Saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda Vadības komitejas 2004.gada 15. decembra lēmumu Nr. L-ERAF-2004/6 par grozījumu saskaņošanu struktūrfonda nacionālajā programmā "Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004. ? 2006. gadam" Vienotā programmdokumenta 1.4.1. aktivitātei "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" un 1.4.2. aktivitātei "Neatliekamās medicīniskās palīdzības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana", ar Veselības ministrijas 2004. gada 22. decembra rīkojumu Nr.266 ir apstiprināta precizētā nacionālā programma "Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004".


Veselības ministrija nacionālajā programmā "Nacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004. - 2006. gadam" ir veikusi šādus precizējumus un grozījumus nacionālās programmas tekstā un nacionālās programmas projektos:
Izlabotas tehniska rakstura aritmētiskas kļūdas;
Redakcionāli precizēts nacionālās programmas teksts;
              -  ievietoti apstiprinātie specifiskie projektu atlases kritēriji;
              -  precizēti projektu nosaukumi;
              -  nomainīti iestāžu nosaukumi tām iestādēm, kas pārreģistrējušās komercreģistrā;
              -  aktivitāšu aprakstiem pievienoti aktivitāšu numuri saskaņā ar Vienoto programmdokumentu.
Redakcionāli precizēti nacionālās programmas projekti:
              -  atbilstoši prasībām precizēti aktivitāšu formulējumi 5.,11.1punktā un 2.pielikumā;
              -  precizēti projektu un iestāžu nosaukumi
Veiktas izmaiņas projektos:
              -  finanšu plūsmā atbilstoši reālai situācijai tiktāl, ciktāl tas neietekmē ERAF līdzfinansējuma plūsmu pa gadiem Rēzeknes slimnīcas, Liepājas slimnīcas projektos;
              - Klīniskās sl-cas "Gaiļezers" projekts papildināts ar neattiecināmo izmaksu aktivitāti "Būvprojekta izstrāde".

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes