Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/831_darbu_uzsak_nacionalas_programmas_veselibas_aprupes_joma_vadibas_komisija/

Darbu uzsāk nacionālās programmas veselības aprūpes jomā vadības komisija

 
11.01.2005

25.11.2004 - Vakar Veselības ministrijā notika pirmā programmas šNacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004.-2006.gadam" vadības komisijas sēde, kurā Veselības ministrijas speciālisti iepazīstināja komisijas dalībniekus ar programmu, kā arī ar jau paveikto nacionālās programmas ieviešanā. šNacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004.-2006.gadam" paredz nodrošināt veselības aprūpes nozares investīciju politikas prioritāšu ieviešana, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

tīciju politikas prioritāšu ieviešana, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

šNacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004.-2006.gadam" vadības komisija ir šīs programmas stratēģiskās vadības orgāns, kuras darbības mērķis ir veikt nacionālās programmas realizācijas uzraudzību, proti, sekot līdzi primārās veselības aprūpes infrastruktūras (PVA) un aprīkojuma uzlabošanai un neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai. Komisijas uzdevums ir arī uzraudzīt vienotas asins donoru drošības un informācijas sistēmas izveides ieviešanas procesu, kas ir ietverts Valsts kancelejas Informācijas sabiedrības biroja izstrādātajā nacionālajā programmā "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana".

Finansēšanai no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem veselības aprūpes jomā ir apstiprināti 15 nacionālās programmas projekti: 11 daudzprofilu slimnīcām, Katastrofu medicīnas centram un 3 Primārās veselības aprūpes centriem. Visu šo projektu kopējās izmaksas ir vairāk nekā 11 miljoni latu. Nacionālā programma paredz, ka visu šo projektu ietvaros tiks uzlabota neatliekamās medicīniskās palīdzības un primārās veselības aprūpes sistēmas infrastruktūra un aprīkojums.

Nacionālās programmas vadības komisijas sastāvā ir pārstāvji no Veselības ministrijas, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Latvijas pašvaldību savienības un Latvijas Ārstu biedrības.