Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Struktūrplāns uzsaukts Valsts sekretāru sanāksmē

11.11.2004
11.11.2004 - Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika uzsaukts Veselības ministrijas izstrādātais Ambulatorās un stacionārās aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas (struktūrplāns) projekts. Šis projekts ir pirmais solis, lai sakārtotu esošo veselības aprūpes sistēmu, kā rezultātā galvenais ieguvējs būs gan mediķis, gan pacients.

rūpes sistēmu, kā rezultātā galvenais ieguvējs būs gan mediķis, gan pacients.

Palšāka sabiedrība ar struktūrplāna projektu tika iepazīstināta jau septembra beigās. Līdz ar uzsaukšanu Valsts sekretāru sanāksmē turpinās struktūrplāna sabiedriskā apspriešana. Plānots, ka sruktūrplāns tiks iesniegts valdībā 7.decembrī kopā ar visiem nepieciešamajiem papildinošajiem dokumentiem.

Struktūrplāna galvenais mērķis ir nodrošināt integrētas veselības aprūpes sistēmas turpmāku attīstību, optimizējot pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu. Tādā veidā tiks paaugstināta sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte, izmaksu efektivitāte un racionāla pieejamība pacientiem.

Struktūrplāna projekts paredz attīstīt primārās veselības aprūpes sistēmu un izveidot primārās veselības aprūpes sistēmas pakalpojumu sniedzēju tīklu, izveidot augsti specializētu, kvalitatīvu, savstarpēji koordinētu un izmaksu efektīvu sekundārā un terciārā līmeņa veselības aprūpes sistēmu, kā arī racionāli un iedzīvotājiem pieejami izvietot un noslogot medicīnas tehnoloģijas. Turklāt struktūrplāna projekts paredz arī izveidot kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmu valstī

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes