Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Ingrīda Circene tiekas ar Ingrīdu šdri

12.06.2003
Rīga, 27.05.2003 ? Lai pārrunātu aktuālās problēmas, ka būtu jārisina, lai efektīvāk ierobežotu HIV/AIDS izplatību, Veselības ministre Ingrīda Circene, tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Ingrīdu šdri. Sarunas laikā tika meklēti risinājumi, kā efektīvāk organizēt HIV/AIDS profilakses pasākumus valstī.

risinājumi, kā efektīvāk organizēt HIV/AIDS profilakses pasākumus valstī.

Šajā tikšanās reizē Veselības ministre un Saeimas priekšsēdētāja ar speciālistiem runāja par Veselības ministrijas sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) HIV profilakses jomā. Tika pārrunātas iespējas sadarboties ar Veselības veicināšanas centru, lai turpinātu sekmīgi uzsāktās aktivitātes, kas nepieciešamas HIV slimnieku stāvokļa uzlabošanai, kā arī veicinātu sabiedrības izpratni par viņu problēmām.

Lai nodrošinātu Veselības ministrijas un NVO sadarbību ir jāatrisina vairākas problēmas. Viena no tām saistās ar likumdošanu, kas neizslēdz valsts iestāžu funkciju deleģēšanu NVO, tomēr arī nenosaka mehānismu, kā notiek finansēšana. Naudas līdzekļi NVO finansēšanai no Veselības ministrijas budžeta līdz šim nav iezīmēti. Ir apstiprināta programma šCilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un AIDS izplatīšanas ierobežošanas programma 2003-2007 gadam".
Veselības ministrija tuvākajā laikā nav paredzējusi finansēt NVO no veselības budžeta. AIDS profilakses centrs un Infektoloģijas centrs ir ministrijas pakļautības iestādes, kas sadarbojas ar NVO un valstiskā līmenī risina minētos jautājumus. Tomēr NVO pastāv iespēja pretendēt uz valsts budžeta līdzekļiem, kas tiek novirzīti Veselības veicināšanas centram un ir pieejami konkursa kārtībā.

Ingrīda Circene šNevalstiskajām organizācijām ir nepieciešams apzināties, ka svarīga ir viņu iesaistīšanās Eiropas Savienības projektos, kas saistīti ar NVO tīkla izveidi. Kā vērā ņemamu piemēru gribētu minēt AIDS profilakses centra sadarbību ar NVO šDIA+LOGS, kas jau vairāku gadus sekmīgi veic praktisku darbību un organizē dažādus pasākumus, lai veicinātu HIV/AIDS izplatības ierobežošanu un sabiedrības attieksmes maiņu pret šim problēmām."

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes