Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Teju 630 ārstniecības personas izmanto ES fondu atbalstu par darbu ārpus Rīgas; to vidū ārsti speciālisti, māsas

20.08.2020

Šobrīd jau 629 ārstniecības personas saņem finanšu atbalstu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārpus Rīgas. Kopā izmaksātā atbalsta summa no Eiropas Sociālā fonda sasniedz 4,83 miljonus eiro. Vienlaikus projekts turpinās (kopā pieejami 9,96 miljoni eiro), tāpēc Veselības ministrija aicina ārstniecības personas izvērtēt iespēju doties strādāt ārpus Rīgas.  

Mērķis ir iedzīvotājiem reģionos uzlabot speciālistu un valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Pamatā atbalsts vērsts uz jaunu speciālistu piesaisti ārstniecības iestādēm ārpus Rīgas. Atbalstu saņēmušie strādā stacionāros, ģimenes ārstu praksēs,  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un citviet reģionos. 
 
“Pēdējos gados viena no būtiskākajām veselības aprūpes nozares problēmām ir arvien pieaugošais ārstniecības personu deficīts, kas rada risku veselības aprūpes nodrošināšanai, īpaši ārpus Rīgas. Tāpēc projektā piesaistītie speciālisti ir būtisks papildinājums veselības aprūpes nozarei un pakalpojumu pieejamībai,” komentē Veselības ministrijas Projektu vadības departamenta direktore Liega Zalcmane.
 
Pēc atbalsta nosacījumiem, kompensācijas saņēmējam vismaz 5 gadus jāstrādā ārpus Rīgas, sniedzot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus normālā darba laika ietvaros. Ārstniecības iestādēs Kurzemē finanšu atbalstu saņēmušas 138 ārstniecības personas, Latgalē – 223, Vidzemē – 157, Zemgalē – 73 un Rīgas reģionā – 46. 
 
ES fonda kompensāciju saņēmēju vidū ir ārsti speciālisti, tajā skaitā ģimenes ārsti, māsas, ārsta palīgi, vecmātes, fizioterapeiti un vēl citas ārstniecības personas. Kompensācijas paredzētas arī ģimenes ārstiem pensijas vecumā par prakses nodošanu jaunam ģimenes ārstam un ģimenes ārstam, kas praksi pārņem. “Trīs mēnešus ārste nodeva savas zināšanas - par prakses organizāciju, dokumentāciju, par pacientiem, diagnozēm, turpmākās ārstēšanās mērķiem. Domāju, ka daktere, kas nodeva praksi, ir apmierināta, jo finansiālais atbalsts ir liels, kā arī ir sajūta, ka pacienti nodoti drošās rokās un ārstniecība neapstājas,” stāsta jaunā ģimenes ārste Līva Rozenberga, kas pārņēmusi praksi Olainē.
 
Pieteikumu pieņemšana un izvērtēšana projektā turpinās. Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001 īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30. septembrim. Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija.

Projekta nosacījumi un pieteikumu veidlapas pieejamas TE. 

Kontakti jautājumiem: kompensacijas@vm.gov.lv, tālruņi: 67876077, 60003345, 67876087

 

UZZIŅAI 
Ārstniecības personām paredzēta
- vienreizēja kompensācija ārstniecības personām par darbu reģionos (un papildu kompensācija par katru ģimenes locekli);
- ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensācija ārstniecības personām;
- atbalsta pasākumu kompensācija ģimenes ārsta prakses pārņemšanai par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu: ģimenes ārstam pensijas vecumā, kurš nodod ģimenes ārsta praksi, un ģimenes ārstam, kurš to pārņem.
 
Atbalsta saņēmēji
Ārsts speciālists - 93
Medicīnas māsa - 116
Ārsta palīgs - 115
Vecmāte - 9
Fizioterapeits – 13 
Māsu palīgi - 280
Ergoterapeiti - 3
 
Ģimenes ārsta prakses nodošana/pārņemšana – 11
 
(Dati uz 01.08.2020)
 
 
Vairāk informācijas:
Barbara Ālīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ārstniecības personu piesaistes darbam reģionos projekta nodaļa
tālrunis: 67876040
e-pasts: barbara.alite@vm.gov.lv
 
ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes