Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Kopā ar nozares speciālistiem top Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

11.11.2019
700

Pulcējoties lielam skaitam veselības nozares profesionāļu, ar diskusijām un praktisku iesaisti tematiskajās grupās, uzsākts darbs pie Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam izstrādes. Veselības ministrija pauž gandarījumu par nozares ieguldīto darbu un pateicas par jau līdz šim sniegtajiem priekšlikumiem. 

Kopumā diskusijā piedalījās gandrīz 100 nozares speciālisti, pārstāvot veselības nozares profesionālās asociācijas, biedrības, slimnīcas, pacientus, universitātes, citu nozaru ministrijas un pašvaldības. Tāpat speciālisti bija no citām jomām, piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares. 
 
Uzaicinātajiem ekspertiem bija lūgums iepriekš sagatavot un iesūtīt identificētās problēmas sešos tematiskajos blokos:
  • veselīgs un aktīvs dzīvesveids;
  • uz personu vērsta un integrēta veselības aprūpe;
  • veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte un efektivitāte;
  • ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu optimāla skaita nodrošināšana, zināšanu un prasmju pilnveide;
  • valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana;
  • nozares digitalizācija un inovācijas.
Klātienē tika diskutēts par identificētajām problēmām un to risinājumiem. 
 
Šāda veida pieeja darbam pie Sabiedrības veselības pamatnostādņu izstrādes īstenota pirmo reizi, kas ļauj pilnvērtīgi procesā iesaistīt veselības aprūpes speciālistus. To pēc diskusijas atzina arī klātesošie, pozitīvi vērtējot iespēju apmainīties ar viedokļiem ar visdažādāko specialitāšu  profesionāļiem. Tas ļāvis saprast, ka visiem ir līdzīgs skatījums uz problēmām veselības aprūpē un to risinājumiem. 
 
Tālāk Veselības ministrija strādās pie paša dokumenta izstrādes, ko pēc tam nodos sabiedriskajai apspriedei. 

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes