Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6031_nosaka_kartibu_valsts_materialajas_rezerves_ietilpstoso_zalu/

Nosaka kārtību valsts materiālajās rezervēs ietilpstošo zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanai

 
18.06.2019
700

18.jūnijā Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas noteiks vienotu kārtību, kādā tiek atsavinātas valsts materiālajās rezervēs ietilpstošās zāles un medicīnas ierīces*.

Ministru kabineta noteikumu mērķis ir pēc iespējas samazināt no valsts budžeta līdzekļiem nepieciešamo finansējumu jaunu valsts materiālajās rezervēs ietilpstošo zāļu un medicīnisko ierīču iegādei, daļēji līdzekļus iegūstot, pārdodot esošos resursus, kam drīzumā beigsies izmantošanas derīguma termiņš. Iegūtie līdzekļi tiktu izmantoti, lai atjauninātu nepieciešamās zāļu un medicīnas ierīču rezerves katastrofu vai citiem ārkārtas gadījumiem.

Noteikumu projekts paredz, ka Neatliekamās medicīniskā palīdzības dienesta izveidota komisija noteiks iespējamo zāļu un medicīnisko ierīču pārdošanas cenu, ievērojot to iegādes vērtību un atlikušo derīguma termiņus, kā arī citus vispāratzītus un vērtēšanā pieņemamus apstākļus. Informācija par iespēju iegādāties zāles vai medicīniskās ierīces tiks ievietota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tīmekļvietnē, kā arī dienests var uzrunāt potenciālos pircējus – ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes iestādes, veterinārmedicīniskās iestādes – individuāli.

Izņēmuma gadījumos ir paredzēta iespēja arī zāles atsavināt, nododot tās bez atlīdzības, piemēram, augstskolām, kas veic zinātnisko izpēti ar zālēm un saņēmušas atļauju zāļu iegādei. Savukārt, ja zāles un medicīniskās ierīces nav atsavinātas līdz to derīguma termiņa beigām, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests tās norakstīs atbilstoši grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem tāpat kā līdz šim.

*Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts materiālajās rezervēs ietilpstošo zāļu un medicīniskās ierīču atsavināšanas kārtība”