Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Apspriež aktuālos jautājumus ikgadējās sarunās ar Latvijas Pašvaldību savienību

24.04.2019
700

24.aprīlī norisinājās ikgadējās Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas, kurās tika pārrunāti aktuālie jautājumi veselības nozarē.

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji tika iepazīstināti ar aktualitātēm veselības aprūpes organizēšanā un finansēšanā, akcentējot slimnīcu dalījumu līmeņos un veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu slimnīcu sadarbības teritorijās. Jau ziņots, ka līdz ar to ir noteikts, kādu medicīnisko palīdzību – izmeklējumus un ārstēšanu pacienti var saņemt katrā ārstniecības iestādē.

Tāpat tika pārrunāta primārās veselības aprūpes pieejamības uzlabošana. No šā gada janvāra ir palielināta kapitācijas nauda ģimenes ārstu praksēm, kā arī paredzēts Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums prakšu attīstībai. Plānots attīstīt arī primārās aprūpes centrus, kur ģimenes ārstu komandu papildinātu uz vairākām ģimenes ārstu praksēm piesaistīti speciālisti – ginekologs vai vecmāte, pediatrs, fizioterapeits. Lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību bērniem, šogad plānota arī papildu pediatru kabinetu izveide, lai tiktu atslogota pacientu plūsma slimnīcu uzņemšanas nodaļās.

Pārrunājot speciālistu nodrošinājumu veselības nozarē un reģionālo pieejamību, Veselības ministrijas speciālisti informēja par rezidentūras vietu skaitu un sadalījumu pa specialitātēm 2019./2020.studiju gadā, kā arī nākamajos divos gados. Tika uzsvērts, ka plānojot studiju vietu skaitu, prioritāri tiek palielināts vietu skaits tajās programmās, kurās ir vislielākais ārstu trūkums. Tāpat tika akcentēts, ka kopš pagājušā gada tiek sniegts finansiāls atbalsts ārstniecības personām, kuras pārceļas uz darbu reģionos, kā arī tiek izmaksāta kompensācija vecuma pensiju sasniegušam ģimenes ārstam, kurš vēlas nodot savu praksi darba turpināšanai citam ārstam.

Sarunu ietvaros tika pārrunāts arī valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sadalījums starp valsts, pašvaldību un privātajiem pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pašvaldību iesaiste zāļu pieejamības uzlabošanai un farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai mazapdzīvotās vietās. Tāpat Veselības ministrijas pārstāvji informēja par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanas vienkāršošanu un izstrādātajām rekomendācijām veselīgai skolu videi. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji ļoti atzinīgi novērtēja īstenoto veselības veicināšanas programmu.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes