Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Rosina izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un samaksas noteikumos

14.03.2019
700

14.martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā*, paredzot virkni uzlabojumus.

Lai nodrošinātu savlaicīgu veselības pakalpojumu pieejamību pacientiem ar diagnosticētiem psihiskiem traucējumiem, paredzēts paplašināt ārstēšanas pieejamību. Plānots mākslas terapeita un uztura speciālista sniegtos veselības aprūpes pakalapojumus apmaksāt arī ārpus multiprofesionālās komandas ietvariem, ja šie pakalpojumi tiek sniegti psihiatriskās ārstēšanas ietvaros. Tāpat pārskatīts bērnu psihiatra un psihiatra sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas modelis. Savukārt, lai mazinātu nepamatotus stacionēšanas gadījumus, psihoneiroloģiskām slimnīcām tiks nodrošināta observācijas gultu apmaksa.

Noteikumu projektā iekļauta norma, kas paredz pacientiem ar I invaliditātes grupu, kas noteikta psihisko un uzvedības traucējumu dēļ apmaksāt vispārējo anestēziju zobu ekstrakcijai akūtos gadījumos. 

Tāpat paredzēts, ka no 2020.gada ārstiem, kuri strādā pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, būs tiesības nosūtīt personu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai vai izrakstīt ambulatorajai ārstēšanai paredzētās kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces. 

Noteikumu projektā vairākas izmaiņas attiecas uz primāro veselības aprūpi. Piemēram, noteikta kārtība, kādos gadījumos ģimenes ārsts nodod praksi jaunajam ārstam, neievērojot gaidīšanas saraksta secību, bet gan pats izvēloties prakses pārņēmēju.

Savukārt, lai veicinātu agrīnu onkoloģisko saslimšanu diagnostiku, no 1. aprīļa ģimenes ārstiem plānots paaugstināt maksājuma apmēru līdz 75 eiro par laikus atklātu vēzi 1. vai 2.stadijā. 

Atsevišķas izmaiņas ir arī attiecībā uz sekundāro un terciāro veselības aprūpi. Lai izvairītos no situācijas, kad endoprotezēšanas rindās tiek iekļauti pacienti, kuriem operācija vēl nav nepieciešama, bet ir prognozējama tās nepieciešamība tālākā nākotnē, tiks iztrādāti vienoti endoprotezēšanas pakalpojumu rindu veidošanas principi. Noteikumu projekts paredz, ka turpmāk pacients rindā tiek iekļauts tikai gadījumos, kad operācija jāveic pēc iespējas ātri, savukārt situācijās, kad operācija paredzama tālākā nākotnē, pacientam jāveic veselības stāvokļa dinamiska novērošana. 

Saskaņā ar informatīvo ziņojumu „Par veselības aprūpes reformas pasākumu īstenošanu 2019.gadā” tiks palielināts pacientu skaits, kam nodrošināti akūtās un subakūtās medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, un tiks nodrošināta iespēja stacionārā saņemt fizikālās un rehabilitācijas ārsta konsultāciju, lai novērtētu medicīniskās rehabilitācijas turpināšanas nepieciešamību, izrakstoties no stacionāra. 

Noteikumu projektā noteikta arī 9 jaunu diabēta apmācību kabinetu izveide reģionālās slimnīcās un ārstniecības iestādēs, kuras nodrošina lielāko endokrinoloģijas pakalpojumu apjomu iedzīvotājiem un kurās pakalpojumu var nodrošināt diabēta aprūpes māsa.

Lai atslogotu pacientu plūsmu slimnīcu uzņemšanas nodaļās, projektā  iekļautas izmaiņas, kas paredz pediatru kabinetu izveidi.

Vienlaikus no 1.jūlija paplašināts jaundzimušo ģenētiski iedzimto slimību skrīnings ar jauniem izmeklējumiem agrīnai ārstējamu patoloģiju ārstēšanai.

Lai piesaistītu  papildus speciālistus atsevišķās veselības aprūpes jomās, līdz ar to uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un mazinot gaidīšanas laikus, palielināti aprūpes epizodes tarifi. 

Lai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā varētu nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu neatliekamās palīdzības sniegšanu uzņemšanas nodaļā, tiks apmaksāts 27 speciālistu diennakts darbs, kas ir par 9 speciālistiem vairāk kā 2018.gadā. Savukārt, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību bērniem, kam ir perinatālajā periodā radušies veselības traucējumi, noteikta apmaksa par papildus pediatru/neonatologu diennakts dežūrām Liepājas reģionālā slimnīcā, Jēkabpils reģionālā slimnīcā un Vidzemes slimnīcā.

Tāpat Veselības ministrija sadarbībā ar ārstniecības iestādēm noteikumu projektā ir pārskatījusi slimnīcu līmeņus un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profilus, kā rezultātā Siguldas slimnīca no plānotā 2.līmeņa slimnīcas pārcelta pie specializētām slimnīcām, savukārt Saldus medicīnas centram plānots arī turpmāk apmaksāt steidzamās medicīniskās palīdzības punktus un aprūpes gultas.

*Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes