Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Aicina ārstniecības personas pieteikties profesionālās kvalifikācijas celšanai

05.12.2018
700

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas, vecmātes apmācībai neformālās izglītības programmā ‘’Transfuzioloģijas pamati’’, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

 

Mācībās tiks sniegtas zināšanas un praktiskās iemaņas asins pagatavojumu izvēlē, asins komponentu pielietošanā, donoru/recipientu aprūpē, kā arī prasmes nodrošināt medicīnisko tehnoloģiju, normatīvo prasību, tai skaitā, kvalitātes un drošības standartu prasību ievērošanu transfuzioloģijā.
 
Norises vieta un laiks:
  • 10.12., 11.12.2018.- SIA’’Daugavpils reģionālā slimnīca’’
  • 17.01., 18.01.2019.- Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Plašāka informācija par  programmu  pieejama Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas mājas lapā www.psk.lu.lv, sadaļā PROJEKTI-ESF projekti.
 
Pieteikties uz kursiem, var sazinoties ar projekta koordinatori Inu Jaunslavieti tālrunis 29350243, e pasta adrese-esfkursi@inbox.lv
 
* Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības jautājumos programmu sagatavošana un apmācību īstenošana’’.
 

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes