Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Izvērtē veselības tūrisma attīstības iespējas

07.08.2018
700

7.augustā Ministru kabineta sēdē izskatīts Veselības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par veselības tūrisma tālākās attīstīšanas iespējām.

Ziņojumā uzsvērts, ka Latvijas medicīnas eksporta pakalpojumu jomas attīstības labā ir svarīga mērķtiecīga darbība pievilcīga valsts tēla veidošanā ārvalstīs un tā uzturēšanā, tāpat arī mērķa valstu noteikšana medicīnas pakalpojumu eksportam. Analizējot līdzšinējās medicīnas eksporta tradīcijas un iestrādes, pacientu plūsmu, ģeogrāfisko attālumu un citus rādītājus, par nozīmīgākajiem tirgiem būtu jāuzskata Apvienoto Karalisti, ASV; Igauniju; Izraēlu; Īriju; Lietuvu; Krieviju; Norvēģiju; Ukrainu; Zviedriju.

Tāpat pakalpojumu sniedzējiem ir nepieciešams garantēt augstu kvalitāti klientu apkalpošanā, bet valstij - tās kontroli. Tāpēc jāturpina darbs  pie klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas.

Lai turpinātu iesākto darbu un deleģētu tam atbilstošus resursus, Ministru kabinets uzdeva Veselības ministrijai izstrādāt Rīcības plānu veselības aprūpes eksporta pakalpojumu jomas attīstībai, par pamatu ņemot Darba grupas izteiktos priekšlikumus tālākai darbībai. Ziņojumā rosināts izveidot medicīnas eksporta pakalpojumu Koordinācijas padomi, kas ik gadu aktualizētu medicīnas eksporta pakalpojumu stratēģisko tirgu sarakstu, uzraudzītu Rīcības plāna ieviešanu,  kā arī laicīgi signalizētu valdībai par nepieciešamību atjaunot iepriekš izstrādāto stratēģiju, pielāgojot to mainīgajiem ārējiem apstākļiem. Veselības ministrija ir gatava izveidot šādu Koordinācijas padomi, un tajā būtu iekļaujami pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas un Latvijas veselības tūrisma klastera.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes