Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Pilnveido prasības infekcijas slimību izplatības risku mazināšanai darba vietās

24.07.2018
700

24.jūlijā Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts*, kurā ir ietverts šajā jomā līdz šim esošais normatīvais regulējums, kas ir pārskatīts un uzlabots atbilstoši mūsdienu prasībām un reālai situācijai.

Noteikumu projektā ir definēti darbi, kuros nodarbinātās personas ir saistītas ar risku citu cilvēku veselībai. Tie ir darbi, kuros darbinieks veic darba pienākumus tuvā kontaktā ar pakalpojuma saņēmēju, klientu vai pacientu; darbi, kuros darbinieks ir nodarbināts kādā no pārtikas aprites posmiem, un darbi, kuros darbinieks tieši vai netieši saskaras ar pakalpojuma saņēmēju. Tāpat ir noteikts šādos darbos strādājošo personu loks, kas ir pakļauts obligātajām veselības pārbaudēm un to veikšanas kārtība, kā arī, noteikts aizliegums veikt darba pienākumus, ja pastāv risks citu cilvēku veselībai inficēties ar infekcijas slimību.

Noteiktas arī infekcijas slimības, kuru gadījumā darbiniekiem aizliegts veikt darba pienākumus, jo pastāv risks inficēt pakalpojuma saņēmējus. Ja darbiniekam izpaužas kāds no noteikumu projektā noteiktajiem infekcijas slimību simptomiem vai ārsts ir diagnosticējis infekcijas slimību, ir noteikti pienākumi gan darba devējam, gan darbiniekam.
Lai samazinātu saslimšanas risku, aizliegums veikt darba pienākumus infekciju slimību gadījumā attiecas uz visiem projektā noteiktajiem darbiem, savukārt obligātās veselības pārbaudes projektā ir noteiktas ļoti šauram darbinieku lokam, ņemot vērā reālos inficēšanās riskus. Tām pakļautas ir personas, kuras sniedz pakalpojumus, esot tuvā kontaktā ar bērniem, un pārtikas nozarē strādājošie, kuriem ir tieša saskare ar pārtikas produktiem. Atkārtotas ikgadējas obligātās veselības pārbaudes būs jāveic tikai personām, kuras ir nodarbinātas darbos, esot tiešā kontaktā ar bērniem, ar mērķi veikt šo personu skrīningu uz tuberkulozi. Savukārt pārtikas nozarē strādājošajām personām, kuras jau iepriekš ir veikušas obligātās veselības pārbaudes, strādājot šajā nozarē, būs derīgi līdz šim veiktās obligātās veselības pārbaudes rezultāti. Pārējiem pārtikas nozarē nodarbinātajiem, kas tieši saskaras ar pārtiku, būs jāveic tikai pirmreizējā obligātā veselības pārbaude, kas ietvers zarnu infekciju skrīningu.

Ņemot vērā to, ka ģimenes ārsts vislabāk pārzin sava pacienta slimības vēsturi, noteikumu projekts paredz to, ka obligāto veselības pārbaudi darbinieks veiks pie sava ģimenes ārsta,  kura sarakstā ir reģistrējies.

Noteikumu projektā arī paredzēts atteikties no prasības nodrošināt Personas medicīnisko grāmatiņu, aizstājot to ar atzinumu par personas atbilstību veikt darba pienākumus (veidlapa Nr. 027/u).  

Plānots, ka noteikumu projekts pozitīvi ietekmēs darba devējus un darba ņēmējus, jo tiks samazināts obligāti veicamo veselības pārbaužu apjoms, vienlaikus ņemot vērā visus mūsdienu sabiedrības veselības praksē apzinātos inficēšanās riskus.

Noteikumu projekts aizvietos 20.07.2010. MK noteikumus Nr. 642 ”Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu” un 27.11.2001. MK noteikumus Nr. 494 ”Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”.

*Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes