Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Veselības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība paraksta vienošanās protokolu

26.08.2004
26.08.2004 - Veselības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), parakstot ikgadējo abu pušu sarunu protokolu, ir vienojušās par kopīgu veselības aprūpes jautājumu risināšanu. Vienošanās protokola galvenais mērķis ir pilnveidot veselības aprūpes sistēmu reģionos.

jautājumu risināšanu. Vienošanās protokola galvenais mērķis ir pilnveidot veselības aprūpes sistēmu reģionos.

Vienošanās ir panākta jautājumos par veselības aprūpes budžeta palielināšanas nepieciešamību, par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes problēmu risināšanu laukos un pilsētās, jautājumos par bērnu veselības aprūpi, veselības veicināšanu un medicīnisko rehabilitāciju.

Veselības ministrija vienojās ar LPS, ka sadarbosies 2005.gada budžeta projekta izstrādes procesā. Abas puses panāca arī vienošanos, ka LPS atbalstīs valsts finansējuma palielināšanu medicīnai atbilstoši valsts ekonomiskās izaugsmes iespējām.

Lai risinātu veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes problēmas laukos, tiks turpinātas abu pušu konsultācijas  par neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta centralizētu iegādi lauku rajoniem. Veselības ministrija ir apņēmusies 2005.gadā iespēju robežās ieviest ambulatorās veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas kārtības modeli. Tika arī nolemts, ka Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra norādīs konkrētus tālruņa numurus reģionos, kur interesenti varēs saņemt informāciju par ārstniecības iestāžu noslogojumu.

Tā kā būtisks jautājums ne tikai reģionos, bet arī visā valstī ir medicīniskā pakalpojuma cenas atbilstība reālajām izmaksām un inflācijai, tika panākta vienošanās, ka Veselības ministrija turpinās darbu pie veselības aprūpes pakalpojuma cenas atbilstības nodrošinājuma reālajām izmaksām un inflācijai, ņemot vērā valsts budžeta iespējas.

Jautājumā par bērnu veselības aprūpi abas puses vienojās, ka Veselības ministrija apkopos un informēs LPS par galvenajām ministrijas aktivitātēm bērnu veselības aprūpes jautājumos.
Veselības nozarē sarunu protokols ar Latvijas Pašvaldību savienību tiek noslēgts katru gadu. Ar 2004.gada sarunu protokola pilnu tekstu var iepazīties Veselības ministrijas mājas lapā www.vm.gov.lv sadaļā šAktualitātes".

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes