Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5626_uzaicinajums_uz_preses_brifingu/

Uzaicinājums uz preses brīfingu

 
22.01.2018
700

Otrdien, 23.janvārī, plkst.11:30 mediju pārstāvji aicināti uz preses brīfingu, kurā tiks sniegta informācija par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu*, kas paredzēs iespēju slimnīcām piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu savai attīstībai par kopējo summu - 15,8 miljoni eiro. 

Mediju uzmanībai!

Brīfings notiks plkst.11:30 Valsts kancelejā Brīvības ielā 36, Preses konferenču telpā (3.stāvs, 319.kab.).

*Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu"