Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Nākamā gada prioritātes – rindu mazināšana un pakalpojumu pieejamība

21.12.2017
700

21.decembrī Veselības ministrijā norisinājās preses konference, kuras laikā, klātesošie tika informēti par paveikto veselības nozarē 2017.gadā, kā arī 2018.gada plāniem.

Preses konferences laikā veselības ministre Anda Čakša par ieguldīto darbu un sadarbību pateicās valdībai, arodorganizācijām, veselības nozares profesionālajām organizācijām un visiem, kas iesaistījās nozares pilnveidošanā.

Atskatoties uz 2017.gadā paveikto nozarē, ministre iezīmēja pozitīvu izmaiņu – veselības nozares kļūšanu par patiesu valdības prioritāti, novirzot nākamgad veselības aprūpei papildu 194 miljonus eiro, kas tiks izmantota pacientiem ārstniecības nodrošināšanai un ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai. Šis ir pirmais gads pēc krīzes, kas nav beigušās kvotas uz valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Tāpat jūtami – vidēji par 25% - ir samazinājušās gaidīšanas rindas uz ārstniecības pakalpojumu saņemšanu.

Iezīmējot 2018.gada plānus, pie būtiskākajām izmaiņām minama E-veselības ieviešana. Veselības ministre uzsvēra, ka e-veselības ieviešanas process nav bijis viegls, bet šobrīd praktiski visas ārstniecības iestādes, tajā skaitā ģimenes ārstu prakses (92%) ir noslēgušas līgumu par piekļuvi sistēmai. Ministre uzsvēra, ka atbalsta dienests nepieciešamības gadījumā individuāli apmeklēs ikvienu ārstniecības iestādi, novēršot iespējamās tehniskās problēmas.

Būtisks pagrieziena punkts ir Veselības aprūpes finansēšanas likuma pieņemšana un ar to saistītās sistēmas izmaiņas. 2018.gads uzskatāms par pārejas periodu, kura laikā darbosies līdzšinējā kārtība veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā. Savukārt 2019.gada valsts apmaksāto veselības aprūpi varēs saņemt apdrošinātās personas. Jau ziņots, ka no 2018.gada 1.janvāra valsts automātiski apdrošinās visus legālos darba ņēmējus un visas sociāli mazaizsargātās grupas*, kas saņems pilno valsts apmaksāto pakalpojumu grozu. Personas, kas atbilstoši nodarbinātības formai neveic sociālās iemaksass sistēmai varēs pievienoties ar īpaši atvieglotiem nosacījumiem. 2018.gadā tas būs 1% no minimālās mēneša darba algas jeb 51,6 eiro gadā. Likums arī paredz, ka valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumu saņems visi iedzīvotāji neatkarīgi no apdrošināšanas statusa.

Preses konferences laikā klātesošie tika iepazīstināti ar nozarei piešķirtā finansējuma sadali. Vairāk kā puse jeb 52% no piešķirtajiem 194 miljoniem eiro tiks novirzīti tiešam pacientu ieguvumam - rindu mazināšanai uz ārstniecības pakalpojumu saņemšanu – 38%; kompensējamo zāļu apmaksai – 8%; iekārtu iegādei onkoloģisko un sirds un asinsvadu slimību pacientu ārstēšanai – 6%; citām iekārtām un remontiem – 0,5%. Darba samaksas palielinājumam ārstniecības personām tiks novirzīti 48% no papildu piešķirtā finansējuma.

Prezentācija

* Valsts apdrošinātās personas:
1)bērni vecumā līdz 18 gadiem;
2) bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
3) personas, kuras mācās vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs, piedalās Eiropas brīvprātīgā darba, interešu izglītības vai jauniešu mobilitātes programmās vai ir pilna laika studējošie;
4) bezdarbnieki, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā; 
5) orgānu donori;
6) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
7) personas, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi pirmsadopcijas periodā;
8) personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu;
9) viens no vecākiem, kuri audzina bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem vai vismaz trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem;
10) personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas ir reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
11) personas, kuras izstājušās no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētām ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā;
12) pilngadīgas personas, kuras saņem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas grupu mājas pakalpojumus;
13) personas, kuras saņem bērna kopšanas pabalstu vai vecāku pabalstu;
14) personas, kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte;
15) personas, kurām ir noteikta III grupas invaliditāte (no 2021.gada);
16) personas, kuras sasniegušas likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
17) personas, kuras saņem izdienas pensiju vai speciālo valsts pensiju;
18) politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
19) tradicionālo reliģisko organizāciju mūki un mūķenes, kas dzīvo klosteros;
20) personas, kuras ir cietušas no vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, un cilvēktirdzniecības upuri, kuru statusu apliecina procesa virzītāja lēmuma kopija vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa. Ministru kabinets nosaka laikposmu, kurā minētās personas ir uzskatāmas par apdrošinātām personām;
21) personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes