Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Eiropas Savienības ministru padomē diskutē par veselības jautājumiem

08.12.2017
700

8.decembrī Veselības ministrijas valsts sekretārs Aivars Lapiņš piedalījās kārtējā Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (turpmāk- Padome) sanāksmē, kuras darba kārtībā ietverti veselības nozares jautājumi.

Sanāksmes laikā tika izskatīts Padomes secinājums projekts par veselību digitālajā sabiedrībā – progresa veicināšanu datu vadītās inovācijās veselības jomā. Secinājuma projektā norādīts, ka reaģējot uz kopīgām problēmām, kas saistītas ar veselības aprūpes sistēmu ilgtspējību, pārejot no stacionārās aprūpes uz integrētu aprūpi un stiprinot veselības veicināšanu un slimību profilaksi, svarīgi ņemt vērā pieejamās inovācijas aktuālos veselības aprūpes modeļos, jo īpaši, kur iespējams, pielietojot e-veselības rīku. Padome aicina dalībvalstis turpināt īstenot politikas virzienus, kas atbalsta digitālās inovācijas veselības nozarē. Tāpat ES dalībvalstis un Eiropas Komisija tiek aicinātas turpināt sadarbību, jo īpaši e-veselības tīkla ietvaros, ar mērķi izveidot darbspējīgas un lietotājam draudzīgas veselības informācijas sistēmas, kas ļautu uzlabot informācijas apmaiņu starp veselības aprūpes sniedzējiem un pacientiem.

Sanāksmes laikā tika izskatīts arī Padomes secinājumu projekts par alkohola politikas pārrobežu aspektiem, cīnoties ar alkohola kaitīgo ietekmi. Padome secinājumu projektā izsaka bažas, ka alkohola cenu paaugstināšanas radīto efektu var attiecīgi mazināt pārmērīgi alkoholisko dzērienu apjomi, kurus atļauts vest pāri robežai personīgajai lietošanai. Secinājumu projektā dalībvalstis tiek aicinātas stiprināt 2013.gada 13.maijā Pasaules Veselības asamblejas laikā pieņemto Neinfekciju slimību plāna 2013.-2020.gadam īstenošanu, iestrādājot alkohola negatīvās ietekmes mazināšanas mērķus visās attiecināmās politikās, kā arī, izvērtējot iespēju izstrādāt papildus pasākumus alkohola kaitīgās ietekmes mazināšanai, piemēram, marķējuma jomā. Tāpat dalībvalstis tiek aicinātas uzraudzīt, lai visas iesaistītās puses pildītu nacionālos un ES pasākumus, kuru mērķis ir mazināt alkohola negatīvo ietekmi.

Tāpat sanāksmes laikā tika apspriests esošais stāvoklis, kā arī nākotnes perspektīvas farmācijas nozarē. Sanāksmes dalībnieki diskutēja par veicamajiem pasākumiem, lai līdzsvarotu ES dalībvalstu farmāciju sistēmas, nodrošinot visiem ES iedzīvotājiem labāku pieejamību medikamentiem.

Padome uzklausīja arī Eiropas Komisijas ziņojumu par sagatavotajiem ES dalībvalstu veselības sistēmu profiliem, kas sniedz koncentrētu pārskatu par sabiedrības veselību kopumā un veselības sistēmām ES dalībvalstīs, uzsverot katras konkrētās valsts izaicinājumus.

 

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes