Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5588_par_uzlabojumiem_narkologisko_pacientu_arstesana/

Par uzlabojumiem narkoloģisko pacientu ārstēšanā

 
04.12.2017
700

Ārstniecības pakalpojuma pārcelšana no Straupes un Strenčiem ir plaši izskanējusi publiski – iemesli tam ir gan Straupes slimnīcas tehniskais, gan cilvēkresursu nodrošinājums.

Veselības aprūpes iestādes atrašanās telpās ar fiziski neatbilstošu un bīstamu vidi nav pieļaujama. Tāpēc pacientu uzņemšana Straupes narkoloģiskajā slimnīcā tiks pārtraukta 2017.gada 23.decembrī, kad visi narkoloģijas profila pacienti, kuriem nepieciešama narkoloģiskā palīdzība tiks gaidīti Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas Uzņemšanas nodaļā, Valkas ielā 11, Strenčos, Strenču novadā. 

No 2018.gada 1.janvāra narkoloģijas pacienti tiks uzņemti ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā tas bija iepriekš: gan ar ģimenes ārsta nosūtījumu, pacientam veicot līdzmaksājumu, gan tiks gaidīti pacienti, kuri vēlas par pakalpojumu maksāt pēc slimnīcā apstiprinātā maksas pakalpojuma cenrāža.
 
Ieguvumi pacientiem

Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā būs garantēta pacientu, darbinieku un apmeklētāju fiziskā drošība un vides pieejamība. Narkoloģijas pacientiem tiks sniegta palīdzība mūsdienu ārstniecības prasībām atbilstošās telpās ar vides pieejamības nodrošinājumu jebkuras grupas pacientiem un atbilstošu aprūpes aprīkojumu.

Slimnīcā pacientiem tiks nodrošināts plašāks pakalpojumu klāsts, piedāvājot plašas rehabilitācijas iespējas - klīniskā psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita, rehabilitētāja pakalpojumus -, kā arī iespēju saturīgi pavadīt laiku ārstēšanās periodā, tostarp iespēju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.

Iestājoties slimnīcā, pacientam tiks nodrošināti diagnostiski laboratoriskie izmeklējumi, nepieciešamības gadījumā (iestājoties ar traumām) tiks veikta radioloģiskā izmeklēšana, kas Straupes narkoloģiskajā slimnīcā nebija iespējama.

Rūpējoties par konfidencialitātes un datu drošības jautājumiem, narkoloģijas profila pacienti tiks izvietoti vienā no stacionāra ēkām, kurā atradīsies tikai šī profila pacienti. Slimnīcā ir iespējams  izvietot pacientus 2-3 vietīgās istabiņās. Pacienti, kuri izvēlēsies maksas pakalpojumu, tiks izvietoti atsevišķā ēkas daļā, pēc pacienta lūguma, būs iespējams nodrošināt arī ar individuālu istabiņu. Slimnīcā visos līmeņos stingri tiek ievērota konfidencialitāte attiecībā uz katru pacientu, veikti pasākumi personas datu aizsardzības jomā. Visas datu sistēmas reģistrētas Datu valsts inspekcijā, ar personas datiem strādā tikai tie darbinieki, kuriem tas noteikts amata pienākumu izpildei.

Kvalitāte un augsti standarti raksturo Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas darbu. Slimnīcas  vadības sistēma sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 standartam stacionāro un ambulatoro pakalpojumu sniegšanai. Informācija un vizuāls ieskats par Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu pieejams iestādes mājaslapā.

Jāuzsver, ka Strenču psihoneiroloģiskajai slimnīcai vēsturiski ir bijusi pieredze narkoloģisko pacientu ārstēšanas jomā, kad slimnīcā darbojās 2 narkoloģiskās nodaļas. Arī pašlaik slimnīca sniedz pakalpojumus pacientiem ar alkohola atkarības problēmām, kurā, jau pievienojušies arī psihotiski uzvedības traucējumi.

Atbalsts Straupes slimnīcas ārstniecības personām:

Straupes narkoloģiskās slimnīcas ārstniecības personām ir piedāvāta iespēja iepazīties ar darba vidi un apstākļiem Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā, turpinot darbu tajā no 2018.gada janvāra. Ievērojot to, ka daļai no darbiniekiem varētu būt sarežģīti nokļūt uz darbu Strenčos, tika apsolīts arī risināt iespēju, kā nokļūt uz darbu un no darba uz mājām. Darbinieki ir informēti, ka darbs varētu tikt piedāvāts jebkurā no nodaļām, izvērtējot nepieciešamību. Daži no uzaicinātājiem jau piedalījās ekskursijā pa Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu, potenciālajiem darbiniekiem tika izrādītas visas slimnīcas nodaļas, demonstrējot, kā tiek sastādīti darba grafiki, kāda ir darba vide. Tāpat tika sniegta informācija par darba grafika sastādīšanas procesu, kur nodaļas virsmāsa, iespēju robežās, ņem vērā darbinieku, kuri brauc no attālākām vietām, viedokļi un vajadzības. Tāpat slimnīcā ir iespēja nakšņošanai izmantot iestādē esošās viesnīcas pakalpojumus, kas darbiniekam izmaksā 2 EUR diennaktī.

Nobeigumā vēlos aicināt Straupes narkoloģiskās slimnīcas darbiniekus izvērtēt iespēju ar savām zināšanām un pieredzi turpināt pacientu ārstniecības procesu Strenčos – modernā un labiekārtotā ārstniecības iestādē, kas spēj pacientiem nodrošināt labāko. Mēs jūs gaidām!

Maija Ancveriņa, Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas un Straupes narkoloģiskās slimnīcas valdes locekle 

 

Foto no Straupes narkoloģiskās slimnīcas (telpu tehniskais stāvoklis):