Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5547_piedava_gimenes_arstu_asociacijai_parakstit_sadarbibas_memor/

Piedāvā ģimenes ārstu asociācijai parakstīt sadarbības memorandu

 
20.10.2017
700

Veselības ministrija piedāvā Latvijas Ģimenes ārstu asociācijai (LĢĀA) parakstīt sadarbības memorandu par līdzdarbību valsts pārvaldē.

Sadarbības memorands paredzētu aktīvu LĢĀA iesaisti normatīvo aktu izstrādē, tādējādi nodrošinot savu interešu aizsardzību tiesiskā regulējuma izstrādes procesā. Līdzīga satura Sadarbības memorandi par līdzdarbību valsts pārvaldē ir noslēgti arī ar citām veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju profesionālajām organizācijām.
 
Jau ziņots, ka Veselības ministrija LĢĀA iesniegusi priekšlikumus par primārās veselības aprūpes attīstību nākamgad, kas paredz finansējuma palielinājumu ģimenes ārstu praksēm par 553 eiro mēnesī. Kapitācijas naudas pieaugumu ģimenes ārstu praksēm plānots palielināt no 1,25 līdz 1,60 par vienu praksē reģistrētu pacientu. Kapitācijas naudas pieaugumu plānots īstenot, palielinot ģimenes ārstu bruto darba samaksu līdz 1125 eiro mēnesī (šobrīd 859 eiro). Lai kapitācijas naudas pieaugums  sasniegtu 1,60 par vienu praksē reģistrētu pacientu papildus plānots:
1) palielināt kapitācijas naudas finansējumu par 150 eiro mēnesī, pievienojot 3 mērķa kritērijus: 
nodrošināt ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu veselības stāvokļa novērtējumu;
nodrošināt ģimenes ārsta konsultāciju pieejamību piecu dienu laikā;
nodrošināt ģimenes ārsta prakses darbību gan rīta, gan vakara stundās.
2) daļēji integrēt esošo kvalitātes maksājumu kapitācijas naudā 55,10 eiro mēnesī.
 
Tāpat papildu finansējums paredzēts reģistratora darba samaksas palielināšanai līdz 430 eiro mēnesī.
 
Papildus kapitācijas naudas pieaugumam plānots pārskatīt esošo kvalitātes sistēmu nosakot 8 sasniedzamos kvalitātes kritērijus (līdzšinējo 13 kritēriju vietā):
triju mēnešu laikā no datuma, kad pacients reģistrēts pie ģimenes ārsta, viņam ir veikta apskate un veselības stāvokļa novērtējums;
bērnu veselība;
organizētā vēža skrīninga datu uzraudzība zarnu audzēju agrīnā diagnostikā;
glikohemoglobīna (glikozētā Hb) mērījumi 2.tipa cukura diabēta slimniekiem;
mikroalbuminūrijas noteikšana kvantitatīvi 2.tipa cukura diabēta pacientiem;
zema blīvuma holesterīna līmeņa noteikšana;
izelpas maksimuma plūsmas mērīšana bronhiālās astmas pacientiem;
ģimenes ārsts savā darbībā izmanto iespējami daudz manipulāciju, kuras ietilpst viņa profesionālajā kompetencē un ir norādītas Ministru kabineta noteikumu* 11. pielikumā.
 
Minētās kvalitātes sistēmas ieviešanai plānotais finansējums ir 4 miljoni eiro gadā. 
Papildus Veselības ministrija informē, ka 2018.-2020.gadam primārās veselības aprūpes attīstībai plānots primārās ambulatorās veselības aprūpes ārstniecības personu darba samaksas pieaugums, zobārstniecības pakalpojumu tarifu un apjoma palielinājums, pārējo veselības aprūpes tarifa elementu pieaugums, risinājumi atsaucības veicināšanai skrīningam un ģimenes ārstu iesaistīšana agrīnā HIV diagnostikā. 
 
*2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”