Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5545_planots_neizmantoto_valsts_nekustamo_ipasumu_linezera_iela_6/

Plānots neizmantoto valsts nekustamo īpašumu Linezera ielā 6 nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā

 
19.10.2017
700

19.oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Ministru kabineta rīkojuma projekts, kas paredz Veselības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Linezera ielā 6, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā*.

Lai optimizētu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu un efektīvāk izmantotu resursus, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca (RAKUS) ir realizējusi virkni pasākumu, tostarp stacionāra “Linezers” īstenotie ārstniecības pakalpojumi resursu optimizācijas nolūkā pārcelti uz citām telpām.. Līdz ar to RAKUS funkciju izpildei nekustamais īpašums nav nepieciešams un netiek izmantots pamatfunkciju nodrošināšanai. Vienlaikus minētais īpašums arī nav nepieciešams citām Veselības ministrijas iestādēm un kapitālsabiedrībām.

Atbilstoši rīkojuma projektam paredzēts, ka Veselības ministrija Aizsardzības ministrijas valdījumā nodod zemes vienību 87658 m2 platībā un četrpadsmit būves. Saskaņā ar rīkojuma projektu, Aizsardzības ministrija ir izteikusi piekrišanu pārņemt nekustamo īpašumu savā valdījumā aizsardzības resora funkciju nodrošināšanai Nacionālo bruņoto spēku atbalsta bāzes attīstībai.

*Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Veselības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Linezera ielā 6, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā”