Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5543_apstiprina_planu_reto_slimibu_joma_20172020gadam/

Apstiprina plānu reto slimību jomā 2017.-2020.gadam

 
17.10.2017
700

17.oktobrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais plāns reto slimību jomā 2017.-2020.gadam*.

Plānā ir ietverti noteikti prioritārie uzdevumi un veicamie pasākumi, lai uzlabotu reto slimību (RS) agrīno un savlaicīgo diagnostiku, to ārstēšanu un informācijas apriti. Tostarp, paredzēts nodrošināt ģenētisko izmeklējumu pieejamību ne tikai bērniem, bet arī pieaugušiem pacientiem pie atbilstošām indikācijām, kas ļautu savlaicīgi atklāt saslimšanu un uzsākt ārstēšanu. Tāpat paredzēts veidot atsevišķu programmu RS medikamentozai ārstēšanai pieaugušiem pacientiem. 

Savukārt, lai veicinātu kvalitatīvu RS diagnostiku, nepieciešams uzsākt DNS diagnostiku Latvijā biežāk sastopamajām pataloģijām, papildinot valsts apmaksāto diagnosticējumo pataloģiju sarakstu ar Ziemeļeiropas un Austrumeiropas populācijās biežāk sastopamajām slimībām.

Tāpat nepieciešams ieviest RS pacientiem nozīmēto medikamentu regulāru klīniskās efektivitātes izvērtējumu pēc iepriekš definētiem kritērijiem, kas dotu iespēju ārstu konsilijam lemt par uzsāktās terapijas turpināšanu vai nepieciešamību to mainīt.

Veselības aprūpes uzlabošanai, plāns paredz palielināt gan sabiedrībai, gan ārstniecības personām zināšanas par Orphanet datu bāzi un tajā iekļautās informācijas izmantošanas iespējām.

Lai realizētu plānā minētos pasākumus un uzlabotu RS agrīno un savlaicīgo diagnostiku, ārstēšanu un informācijas apriti, kopumā tam nepieciešams finansējums 66,9 mlj.eiro , no tiem: 2018.gadā – 5 mlj. eiro, 2019.gadā – 31,4 mlj. eiro, 2020.gadā – 30,5 mlj. eiro.

Plāns izstrādāts sadarbībā ar iesaistītajām valsts pārvaldes institūcijām (Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālais veselības dienests), nevalstiskajām organizācijām (Latvijas Reto slimību alianse, Latvijas reto slimību speciālistu asociācija, Latvijas Cilvēka medicīniskās ģenētikas asociācija) un nozares profesionāļiem (VSIA ”Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs).

*„Plāns reto slimību jomā 2017.- 2020.gadam”