Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Tiek noteikta tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība

19.08.2004
17.08.2004 - Šodien Ministru kabinets pieņēma Veselības ministrijas izstrādātos noteikumus "Tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība", kas nosaka kārtību, kādā tiek veikta tiesu psihiatriskā ekspertīze. Šo noteikumu mērķis ir ieviest vienotus tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanas pamatprincipus, juridisko kārtību un kārtību, kādā ir jāsagatavo tiesu psihiatriskās ekspertīzes atzinums.

kādā ir jāsagatavo tiesu psihiatriskās ekspertīzes atzinums.

Noteikumi nosaka, ka ekspertīzi veic tiesu psihiatrijas eksperts saskaņā ar procesa virzītāja lēmumu krimināllietā vai pēc tiesas lēmuma administratīvajā lietā vai civillietā. Vienlaikus ir noteikts, ka tiespsihiatrijas eksperts ir ārsts, kurš ieguvis sertifikātu psihiatrijas specialitātē un kura darba stāžs psihiatrijā nav mazāks par astoņiem gadiem.

 Noteikumos noteikts, ka tiesu psihiatrisko ekspertīzi var veikt tiespsihiatrijas eksperts vai komisija, kurā iesaistīti citu specialitāšu eksperti, ietvertas eksperta atzinuma sastāvdaļas, kā arī noteikts, cik ilgā laika posmā ekspertam ir jāsniedz atzinums.

 Vienlaikus noteikumi nosaka tiespsihiatrisko ekspertīžu finansēšanas kārtību, paredzot, ka ārstniecības iestādēm, kuras veic ekspertīzi, šo noteikumu izpilde finansiāli tiek segta no Veselības ministrijas budžeta. Šī norma darbojas tiktāl, ciktāl likums neregulē citādāk, piemēram, Civilprocesa likums nosaka, ka noteiktos gadījumos izdevumus par tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanu jāsedz attiecīgajam lietas dalībniekam. Arī jau agrāk pieņemti Ministru kabineta noteikumi nosaka kārtību, kādā izmaksā atlīdzību tiespsihiatrijas ekspertam par pienākumu izpildīšanu, ja veiktais pienākums nav dienesta uzdevums.

Līdz šim tiesu psihiatriskās ekspertīzes veica pamatojoties uz Latvijas kriminālprocesa kodeksa un Civilprocesa likuma normām, jo neviens speciālais normatīvais akts neregulēja tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtību. 2002.gadā Latvijā tika veiktas 1205 tiesu psihiatriskās ekspertīzes, tai skatā 150 ekspertīzes civilprocesa ietvaros.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes