Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5528_diskute_par_veselibas_aprupes_finansesanas_likumu/

Diskutē par veselības aprūpes finansēšanas likumu

 
09.10.2017
700

9.oktobrī veselības ministre Anda Čakša piedalījās Saeimā notiekošajā konferencē "Jaunais Veselības aprūpes finansēšanas likums: izaicinājumi un iespējas", kurā tika diskutēts par jaunajā likumprojektā iestrādātajiem veselības aprūpes finansēšanas sistēmas principiem un organizatorisko struktūru.

Savā uzrunā veselības ministre norādīja, ka vēsturiski Latvijā medicīna ir bijusi ļoti augstā līmenī Eiropas valstu salīdzinājumā, tomēr ilgstoši nepietiekamais finansējums šobrīd ir novedis situācijā, kad ārstniecības personas nevēlas turpināt darbu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā un arī sabiedrības veselības rādītāji sāk būtiski atpalikt no Eiropas valstu līmeņa. Lai situāciju mainītu, koalīciju veidojošie politiskie spēki ir atbalstījuši veselības obligātās apdrošināšanas principa ieviešanu, sasaistot valsts apmaksātas veselības aprūpes saņemšanas iespējas ar sociālo iemaksu veikšanu.
Pagājušajā nedēļā Saeima 1.lasījumā izskatīja sagatavoto Veselības aprūpes finansēšanas likumu, kas nosaka veselības aprūpes finansēšanas sistēmas vispārīgos principus un struktūru, kā arī regulē valsts obligātās veselības apdrošināšanas finansiālo un organizatorisko struktūru. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu veselības aprūpes finansēšanu, kuras pamatā ir visas sabiedrības solidāra iesaiste atbildīgā nodokļu maksāšanā, lai veicinātu labai starptautiskai praksei atbilstošu veselības aprūpes finansējumu (sasniedzot finansējuma apmēru 4% no IKP 2020.gadā), tādējādi sekmējot veselības aprūpes pieejamību un sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos. Likumprojektu paredzēts izskatīt līdz šā gada beigām.
Veselības ministre Anda Čakša uzsvēra, ka finansējuma palielinājums veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai ļoti skaidri atspoguļo pieejamības uzlabošanos - šis gads ir pirmais pēdējo gadu laikā, kad vasaras beigās ārstniecības iestādes vai pacienti necēla trauksmi, ka valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi vairs nebūtu pieejami līdz gada beigām. Pakalpojumu pieejamību ir izdevies nodrošināt pateicoties papildu finansējumam, kas šogad tika novirzīts veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai. Nākamā gada kontekstā veselības nozarei paredzēts papildu finansējums 200 miljonu eiro apmērā ļaus ne tikai būtiski uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, bet arī risināt ārstniecības personu atalgojuma palielinājumu, risinot cilvēkresursu jautājumu, kam iepriekš nebija pievērsta pienācīga uzmanība.