Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5527_mazina_administrativo_slogu_sporta_nodarbibu_apmeklejumam/

Mazina administratīvo slogu sporta nodarbību apmeklējumam

 
06.10.2017
700

Šī gada 6.oktobrī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos, mazinot administratīvo slogu sporta nodarbību apmeklējumam*.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz, ka bērniem, kuri piedalās izglītības iestādēs īstenotajās sporta nodarbībās ārpus sporta stundām, kas nav licencētas kā profesionālās ievirzes izglītības programmas, vairs nebūs jāiesniedz ģimenes ārsta vai sporta ārsta mācību gada sākumā izsniegta izziņa par atļauju darboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.

* Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”