Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5524_izskata_informativo_zinojumu_par_rindu_mazinasanu_sekundaraj/

Izskata informatīvo ziņojumu par rindu mazināšanu sekundārajā ambulatorā veselības aprūpē

 
03.10.2017
700

3.oktobrī Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Veselības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums* par tālāku rindu samazināšanu sekundārā ambulatorā veselības aprūpē.

Informatīvais ziņojums sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokola Nr.7 45§ 3.punktam, kas nosaka Veselības ministrijai (VM) sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar analīzi un priekšlikumiem par veicamajiem pasākumiem un papildus nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu tālāku rindu samazināšanu sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem.
Informatīvajā ziņojumā uzsvērts, ka sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabojums nepārskatot veselības aprūpes pakalpojuma tarifus būs īslaicīgs risinājums samilzušo veselības aprūpes problēmu novēršanai.
Ziņojumā norādīts, ka ārstniecības iestāžu pieejamās kapacitātes ietvaros šogad un 2018.gadā papildus iespējams sniegt 883 183 ambulatoros pakalpojumus (ārstu konsultācijas, izmeklējumi, pakalpojumi dienas stacionārā, ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi) par 16,2 miljoniem eiro. Ar minēto pakalpojumu pieejamības pieaugumu plānots nosegt  kopumā 50 % no pacientu gaidīšanas rindu garuma. 2019.gadā būtu iespējams papildus sniegt vēl 335 073 pakalpojumus par 3,8 miljoniem eiro, attiecīgi nosedzot 50 % no rindu garuma.
Ziņojumā secināts, ka ārstniecības iestāžu ierobežotās kapacitātes dēļ pastāvīgs pieejamības palielinājums ārstniecības iestādēs ar esošo resursu nodrošinājumu nav iespējams, līdz ar ko turpmākais pieejamības pieaugums (virs 883 183 pakalpojuma vienībām) nodrošināms darba apjoma (ārstniecības personāla) no privātā sektora uz publisko pārvirzīšanas gadījumā, novirzot tam pietiekamu finansējumu atalgojuma palielināšanai. Apzinot ārstniecības iestādes secināts, ka pie esošajiem tarifiem ārstniecības iestādes nav gatavas ieguldīt papildus līdzekļus personāla algošanā, lai nodrošinātu pieejamāku un plašāku valsts veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu.
Ziņojumā arī secināts, ka atsevišķa pieejamības pastāvīga palielināšana nepārskatot pakalpojuma tarifus vērtējama kā stratēģiski neefektīva. Tā vietā nepieciešama pakāpeniska ārstniecības personu atalgojuma palielināšana līdz divām tautsaimniecībā vidējām darba samaksām ārstiem (kā to paredz Ministru kabinetā izskatītais konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”).


*Informatīvais ziņojums “Par tālāku rindu samazināšanu sekundārā ambulatorā veselības aprūpē”