Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5522_stajas_speka_grozijumi_par_obligatajam_prasibam_arstniecibas/

Stājas spēkā grozījumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām

 
29.09.2017
700

Šī gada 1.oktobrī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka obligāto prasība ārstniecības iestādēm, paredzot pilnveidojumus pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes jautājumos*.

Noteikumos precizētas tiesību normas, lai ārstniecības iestādes nodrošinātu pacientiem drošus un kvalitatīvus ārstniecības pakalpojumus. 

Jau ziņots, ka 2016. gadā, atbilstoši Pasaules bankas rekomendācijām, nacionālajā līmenī tika uzsākts Latvijas veselības aprūpes sistēmas kvalitātes vadības un pacientu drošības sistēmas pilnveidošanas process. Starptautiskā līmenī definēti pacientu drošības mērķi tika iestrādāti Ministru kabineta noteikumu grozījumos kā prasības visām ārstniecības iestādēm, prasību pielietošanai atbilstoši savai darbības sfērai. 

Prasības paredz uzlabot pacientu identifikāciju ārstniecības iestādē, nodrošināt efektīvu komunikāciju ārstniecības personu starpā iekšējo datu apritē; mazināt riskus augsta riska pacientiem, ziņošanas – mācīšanās sistēmu u.c..

Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) šogad tika izveidots un aktīvi darbojas informācijas resursu centrs, kas organizē un nodrošina atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos. Metodiskais atbalsts tiek nodrošināts ikvienai ārstniecības iestādei neatkarīgi no statusa, finansēšanas principa vai pacientu skaita. Iepazīties ar materiāliem, veselības aprūpes standartiem, publikācijām iespējams SPKC mājas lapā (https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/pacientu-drosiba-un-arstniecib ).

*Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumi Nr.60  ”Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”. 1.oktobrī stājas spēkā 17.pantā noteiktās prasības.