Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5521_parruna_aktualos_jautajumus_veselibas_nozare/

Pārrunā aktuālos jautājumus veselības nozarē

 
27.09.2017
700

27.septembrī veselības ministre Anda Čakša tikās ar Latvijas Slimnīcu biedrību (LSB), lai pārrunātu aktuālos jautājumus veselības nozarē, tai skaitā jautājumus saistībā ar nākamā gada finansējumu veselības aprūpei.

Tikšanās laikā LSB pārstāvji tika iepazīstināti ar 2018.gada finansējumu veselības aprūpei. Jau ziņots, ka veselības aprūpes pieejamības veicināšanai, ārstniecības personu atalgojuma palielināšanai un citiem pasākumiem plānots piešķirt vairāk kā  200 miljonus eiro. Līdz ar to finansējums veselības nozarei pirmoreiz pārsniegtu vienu miljardu eiro. 
Tāpat tikšanās laikā tika apspriests jautājums par pagarinātā normālā darba laika apmaksu. Šovasar Ārstniecības likumā veikti grozījumi, kas paredz pakāpenisku atteikšanos no pagarinātā normālā darba laika ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes personām, kuras nav ārstniecības personas, nodrošinot ārstniecības pieejamību. Pagarinātā normālā darba laika stundu skaitu plānots pakāpeniski samazināt arī nākamajos gados, pilnībā no tā atsakoties 2020.gadā.
LSB pārstāvji tika iepazīstināti arī ar darbu pie stratēģiskā iepirkuma. Nākamgad paredzēta pakalpojumu sniedzēju atlases rīkošana, organizējot to atbilstoši stratēģiskā iepirkuma pamatprincipiem trīs pakalpojumu jomās. Onkoloģisko pakalpojumu sniedzējiem stacionārajās ārstniecības iestādēs, medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu sniedzējiem un ambulatoro pakalpojumu sniedzējiem mamogrāfijas nodrošināšanai.
Tā kā veselības aprūpes sistēmas attīstības reforma paredz izmaiņas primārās veselības aprūpes līmenī un nosaka slimnīcu pakalpojumu sniedzēju sadalījumu līmeņos, katrā līmenī nosakot prasības pakalpojuma sniedzējam un sniegtā pakalpojuma kvalitātei (apjomam), tikšanās laikā tika pārrunāti arī jautājumi par slimnīcu līmeņu nodrošinājumu un plānoto sadarbības līgumu slēgšanas procesu slimnīcu sektorā.