Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5520_plano_uzlabot_antidopinga_sistemu_/

Plāno uzlabot antidopinga sistēmu

 
26.09.2017
700

26.septembrī Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas sagatavotais konceptuālais ziņojums*, kas paredz uzlabot antidopinga sistēmu, izveidojot Antidopinga biroju un tā darbībai nodrošinot pietiekamu finansējumu.

Antidopinga biroja izveide ir nepieciešama, lai novērstu pastāvošās antidopinga sistēmas neatbilstības Pasaules Antidopinga kodeksam (Kodekss), Eiropas Padomes Antidopinga konvencijai un Starptautiskajai konvencijai pret dopingu sportā, kas var apdraudēt Latvijas sportistu dalību Olimpiskajās spēlēs un citās augsta mēroga sporta sacensībās. Biroja izveide nodrošinās lielāku Kodeksā noteikto nacionālās antidopinga organizācijas autonomiju nekā šī brīža modelis, kad Antidopinga nodaļa ir Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – VSMC) struktūrvienība un atrodas Veselības ministrijas (turpmāk – VM) pakļautībā.
Lai nodrošinātu Latvijas antidopinga organizācijas autonomiju darbībā un lēmumu pieņemšanā, kā arī lielāku finansiālo neatkarību saskaņā ar starptautiskām prasībām, nepieciešams nodrošināt Latvijas antidopinga institucionālās sistēmas modeļa autonomiju (tai skaitā, finanšu autonomiju), kā arī pietiekamus finanšu resursus. VM piedāvā izveidot Antidopinga biroju kā tiešās pārvaldes iestādi, pārņemot VSMC kompetenci antidopinga jomā.
Antidopinga birojs būs tiešās pārvaldes iestāde, kas atradīsies veselības ministra pārraudzībā un īstenos antidopinga konvencijas prasību ieviešanai nepieciešamos pasākumus. Lai novērstu pastāvošās neatbilstības antidopinga jautājumu uzraudzībā, 2018.gadā un turpmāk ik gadu no valsts budžeta līdzekļiem papildus būs nepieciešami 600 tūkstoši eiro. 
Līdz ar Antidopinga biroja kā neatkarīgas institūcijas izveidi un papildu finansējumu tiks uzlabota dopinga kontroļu veikšana un palielināsies gada laikā veikto dopinga kontroļu skaits. Tāpat būs iespējams labāk īstenot arī citus antidopinga jomas pasākumus, t.sk. izglītošanas un informēšanas pasākumus.
* “Par situāciju antidopinga jomā Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām”