Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5516_atbalsta_papildu_finansejuma_pieskirsanu_pstradina_kliniskas/

Atbalsta papildu finansējuma piešķiršanu P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pamatkapitāla palielināšanai

 
14.09.2017
700

14.septembrī Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts lēmums par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu valsts kapitālsabiedrību Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) un Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) pamatkapitāla palielināšanai. 

Lai uzlabotu maksātspējas rādītājus, nodrošinātu pozitīvu naudas plūsmu un pietiekošus apgrozāmos līdzekļus, kas nepieciešami sekmīgai operatīvajai darbībai paredzēts piešķirt 16,4 miljonus eiro slimnīcu pamatkapitāla palielināšanai. Pamatkapitālā ieguldītais finansējums līdz 2017.gada 31.decembrim tiks izlietots norēķinu veikšanai par iepriekšējā periodā sniegtajiem pakalpojumiem un iegādātajām precēm, lai nodrošinātu nepārtrauktu terciāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem un stabilu finanšu situāciju slimnīcās.
No šiem līdzekļiem 5,4 miljoni eiro paredzēti PSKUS, lai veiktu norēķinus par iepriekšējā periodā sniegtajiem pakalpojumiem un iegādātajām precēm, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu terciāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem un slimnīcas stabilu finanšu situāciju.
Savukārt RAKUS tiks novirzīti papildus 11 miljoni eiro, lai segtu iepriekšējos periodos uzkrātās saistības un tādējādi uzlabotu maksātspējas rādītājus, nodrošinātu pozitīvu naudas plūsmu un pietiekošus apgrozāmos līdzekļus, kas nepieciešami sekmīgai operatīvajai darbībai - norēķinu veikšanai par iepriekšējā periodā sniegtajiem pakalpojumiem un iegādātajām precēm, lai nodrošinātu nepārtrauktu terciāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem un slimnīcu stabilu finanšu situāciju, pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai un pacienta apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai.

Papildus finansējuma saņemšana ļaus slimnīcām segt uzkrātās iepriekšējo periodu saistības un turpināt darbu pie darba organizācijas uzlabošanas ārstniecības iestādēs, motivējošas atalgojuma modeļa izstrādes ārstniecības personām, ieguldot līdzekļus cilvēkresursu attīstībā, īstenojot personāla vadības mērķus, nodrošinot kvalificētus, profesionālus un motivētus darbiniekus augstas darbības efektivitātes sasniegšanai, kā arī pacientu ārstēšanai nepieciešamo medikamentu, medicīnas preču iegādei.