Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5500_dividendes_izmaksajamo_pelnas_dalu_novirzis_slimnicu_darbiba/

Dividendēs izmaksājamo pelņas daļu novirzīs slimnīcu darbības nodrošināšanai

 
16.08.2017
700

16.augustā Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta rīkojuma projekts, kas paredz 7 valsts kapitālsabiedrību - slimnīcu – 2016.gadā gūto peļņu neizmaksāt dividendēs, bet novirzīt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai.

Ierosinājums Ministru kabinetam atstāt slimnīcu peļņu to rīcībā pamatots apstākļos, ka no 2009.gada samazinātais valsts budžeta finansējums veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, kas ārstniecības iestādēm tiek maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem tarifiem, pilnībā nekompensē pakalpojumu sniegšanas faktiskās izmaksas, t.sk., preču un pakalpojumu cenu pieaugumu, infrastruktūras uzturēšanas, attīstības un amortizācijas izdevumus un neļauj veidot uzkrājumus, lai nodrošinātu infrastruktūras uzlabošanas pasākumus.

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži” nebūs jāmaksā dividendes no tīrās peļņas 40 tūkstošu eiro apmērā par 2016.gadu; Aknīstes psihoneiroloģiskajai slimnīcai – 827 eiro; Daugavpils psihoneiroloģiskajai slimnīcai – 37,5 tūkstoši eiro; slimnīcai “Ģintermuiža” – 3,8 tūkstoši eiro; Piejūras slimnīcai – 2 tūkstoši eiro; Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca – 16 tūkstoši eiro; Nacionālajam rehabilitācijas centram “Vaivari” – 4,7 tūkstoši eiro.