Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5494_parruna_aktualitates_primaraja_veselibas_aprupe/

Pārrunā aktualitātes primārajā veselības aprūpē

 
27.07.2017
700

27.jūlijā norisinājās veselības ministres Andas Čakšas tikšanās ar ģimenes ārstiem, lai nepastarpināti izklāstītu redzējumu par primārās veselības aprūpes attīstību un uzklausītu praktizējošo ārstu viedokli.

Tikšanās laikā ministre informēja par plānoto veselības nozares finansējuma palielinājumu, tostarp primārajā veselības aprūpē. Valdības piedāvājums paredz bāzes likmes palielinājumu darba samaksā ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem par 22%, sasniedzot 1049 eiro (šobrīd 859 eiro), ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem – par 17%, sasniedzot 629 eiro (šobrīd 537 eiro), un ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām par 8%, sasniedzot 430 eiro (šobrīd 400 eiro). 

Tāpat piedāvājums paredz no 2018.gada 1.janvāra noteikt piemaksu ģimenes ārstu praksēm caur kapitācijas naudas palielinājumu - 150 eiro mēnesī - par atsevišķu kvalitātes kritēriju izpildi. Plānotās reformas paredz arī veikt nepieciešamās izmaiņas, lai kapitācijas naudas un ģimenes ārsta palīga/māsas atalgojuma aprēķinos par pamatu noteiktu virtuālo ģimenes ārstu prakses lielumu 1500 reģistrēto pacientu apmērā, kas ļautu ģimenes ārstam veltīt vairāk laika vienam pacientam. 

Ģimenes ārsti tika informēti, ka līdz ar plānoto kapitācijas naudas palielinājumu nākamgad finansējums par vienu ģimenes ārsta praksē reģistrētu pacientu no šobrīd esošajiem 1,25 eiro tiktu palielināts līdz 1,52 eiro (Latvijas Ģimenes ārstu asociācija izvirzītajās prasībās aicināja kapitācijas naudu palielināt līdz 1,63 eiro). 

Pārrunājot primārās veselības aprūpes nākotnes perspektīvu, veselības ministre uzsvēra kopprakšu veidošanu kā brīvprātīgu sadarbības formu starp ģimenes ārstiem, tādējādi ļaujot pacientam saņemt kvalitatīvāku veselības aprūpes pakalpojumu. Vienlaikus tika norādīts, ka netiek plānots kopprakses veidot kā obligātu prasību, jo ne visur tas ir iespējams, tomēr tiem ģimenes ārstiem, kuri vēlas šādi sadarboties, ir jārada atbilstoši apstākļi.

Tikšanās laikā tika uzklausīts ģimenes ārstu redzējums un tika sniegtas atbildes uz jautājumiem, par kuriem sabiedriskajā telpā bija raisījušas diskusijas: par finansējumu veselības nozarei kopumā, par primārās veselības aprūpes attīstību, par reformu plānu veselības nozarē, e-veselības sistēmas ieviešanu un lietošanu u.c.

Tikšanās laikā no ģimenes ārstu puses tika izrādīta liela interese par šāda veida sanāksmju rīkošanu, kur ģimenes ārsti var nepastarpināti uzdot jautājumus ministrei un vadošajiem nozares darbiniekiem, tādēļ līdzīga rakstura sanāksmes periodiski tiks rīkotas arī turpmāk.