Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5492_informe_par_turpmako_ricibu_primaras_veselibas_aprupes_nodro/

Informē par turpmāko rīcību primārās veselības aprūpes nodrošināšanā

 
19.07.2017
700

Trešdien, 19.jūlijā, Veselības ministrijā norisinājās preses konference, kuras laikā tika sniegta informācija par turpmāko rīcību saistībā ar primārās veselības aprūpes nodrošināšanu.

Preses konferences laikā veselības ministre Anda Čakša informēja klātesošos par Veselības ministrijas piedāvājumu Latvijas Ģimenes ārstu asociācijai (LĢĀA). Ministre skaidroja, ka ģimenes ārstiem tika piedāvāts no 2018.gada 1.janvāra palielināt maksājamās kapitācijas naudas atalgojuma daļas pieaugumu, kā arī veikt izmaiņas, lai kapitācijas naudas aprēķiniem par pamatu noteiktu ģimenes ārstu prakses lielumu – 1500 reģistrētie pacienti. Tāpat vienošanās paredzētu nepieciešamības gadījumā precizēt konceptuālajā ziņojumā “Par veselības aprūpes sistēmas reformu” iekļauto primārās aprūpes sadaļu, noteikt, ka līdz 2018.gada 1.janvārim E-veselības lietošana ir brīvprātīga, nodrošināt atbalstu E-veselības sistēmas lietošanā pirmspensijas un pensijas vecuma ārstiem, kā arī, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, noteikt ikmēneša piemaksu 150 eiro apmērā par atsevišķu kvalitātes kritēriju izpildi. LĢĀA nepiekrita iepriekšminētajam punktam, līdz ar to vienošanās netika panākta. 

Tāpat ministrija informēja, ka ģimenes ārstu protesta akcijas laikā ārstniecības iestādes pamatā strādāja ikdienas režīmā un neviena no ārstniecības iestādēm nav ziņojusi par sarežģījumiem palīdzības nodrošināšanā, sniedzot primārās veselības aprūpes pakalpojumus. Vidēji ārstniecības iestādēs saistībā ar ģimenes ārstu protesta akciju dienā pie dežūrārstiem vērsušies 307 pacienti, kam bijis nepieciešams atvērt darbnespējas lapu, izrakstīt kompensējamo medikamentu receptes u.c. pakalpojumi, ko sniedz ģimenes ārsti. 

Protesta akcijas laikā Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes ir saņēmušas sūdzības no pacientiem par saņemtajiem maksas pakalpojumiem ģimenes ārstu praksēs. Tā kā ģimenes ārstu praksēm ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, saistības neparedz, ka iepriekšminētos pakalpojumus varētu sniegt par maksu. Gadījumā, ja valsts apmaksātie pakalpojumi (piemēram, ārsta konsultācija, kompensējamo medikamentu receptes izrakstīšana u.c.) tiek sniegti par maksu, pacientam ir tiesības vērsties Veselības inspekcija ar iesniegumu un maksājumu apliecinošiem dokumentiem. Veselības inspekcija izskatīs konkrētus gadījumus atsevišķi, izvērtējot, vai ārstniecības iestādei ir jāatdod pacientam nepamatoti pieprasītā maksājuma summa. 

Lai arī pašlaik LĢĀA ir paziņojusi par jaunu protesta formu, atsākot pieņemt pacientus, ārstniecības iestādēs turpinās strādāt dežūrārsti, kas pieņems pacientus, kuriem palīdzību atteiksies sniegt ģimenes ārsts. Balstoties uz Veselības ministrijas rīcībā esošo informāciju par veikto darbu iepriekšējos gados, ģimenes ārsta praksē dienā tiek pieņemti 19 pacienti.