Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5486_panakta_vienosanas_ar_latvijas_lauku_gimenes_arstu_asociacij/

Panākta vienošanās ar Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju

 
11.07.2017
700

Starp Ministru prezidentu Māri Kučinski, veselības ministri Andu Čakšu un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas (turpmāk – LLĢĀA) vadītāju Līgu Kozlovsku parakstīta vienošanās, kas paredz pārtraukt LLĢĀA ģimenes ārstu dalību protesta akcijā, kuras laikā pacientiem netika sniegti valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi. 

Vienošanās starp pusēm paredz konkrētu uzdevumu izpildi, tostarp, nodrošināt, ka Saeimā tiks iesniegts pieprasījums par 2018. gadā kopējā finansējuma pieaugumu veselības nozarei pret 2017.gada finansējumu veselības nozarei līdz 200 miljoniem eiro apmērā, kā arī normatīvi nostiprināt nosacījumu, ka, pieaugot finansējumam veselības nozarei, proporcionāli pieaug arī primārās veselības aprūpes finansējums. Vienošanās paredz palielināt ģimenes ārstiem maksājamās kapitācijas naudas atalgojuma daļu no 2018. gada 1. janvāra un veikt nepieciešamās izmaiņas, lai kapitācijas naudas un ģimenes ārsta palīga/māsas atalgojuma aprēķinos par pamatu noteiktu optimālo ģimenes ārstu prakses lielumu – 1500 reģistrēto pacientu skaitu ģimenes ārsta praksē. Tāpat paredzēts, ka, izskatot Ministru kabineta sēdē konceptuālo ziņojumu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, Ministru kabineta sēdes protokolā tiks iekļauta atruna, ka konceptuālajā ziņojumā iekļautajā primārās veselības aprūpes sadaļā vēl ir iespējamas izmaiņas, kā arī uzdevumu darba grupas izveidei, kurai būs jāsagatavo detalizēts redzējums primārās veselības aprūpes attīstībai, tajā skaitā, nosakot prasības pašvaldību atbalstam to teritorijā esošo ģimenes ārstu praksēm. 

Tāpat vienošanās paredz sagatavot un pieņemt nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, nosakot, ka līdz 2018. gada 1. janvārim e-veselības sistēmas lietošana ģimenes ārstiem ir brīvprātīga, nodrošināt, ka Nacionālais veselības dienests (NVD) efektīvāk sadarbojas ar e-veselības sistēmā integrējamo lokālo programmatūru izstrādātājiem, kā arī nodrošina īpašu atbalstu e-veselības lietošanā pirmspensijas un pensijas vecumā esošiem ģimenes ārstiem. Atbilstoši vienošanās punktiem paredzēts noteikt piemaksu tiem ģimenes ārstiem, kuri strādā lauku teritorijās, kā arī jaunajām praksēm, detalizēta regulējuma izstrādei izveidojot darba grupu. Papildus līdz 2018.gada 1.janvārim plānots aprēķināt ģimenes ārsta praksei apmaksājamo manipulāciju faktiskās izmaksas un uzsākt to ieviešanu.

LLĢĀA no savas puses ar vienošanos apliecinājusi apņemšanos aicināt ģimenes ārstus nodrošināt ar NVD noslēgto līgumu izpildi un uzsākt ģimenes ārstu pieslēgšanos e-veselības sistēmai, nodrošinot pieslēgšanos sistēmai līdz 2017.gada 1.septembrim.