Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5474_apzina_cilvekresursus_primaras_veselibas_aprupes_pakalpojumu/

Apzina cilvēkresursus primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai ģimenes ārstu protesta akcijas laikā

 
28.06.2017
700

Saistībā ar to, ka daļa ģimenes ārstu no 3.jūlija nesniegs valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, Veselības ministrija apzina iespējas nodrošināt primārās aprūpes pakalpojumus tiem pacientiem, kuru ģimenes ārsti piedalīsies protesta akcijā. 

Lai nodrošinātu pacientiem nepieciešamo primāro veselības aprūpi, tiek apzināti slimnīcu uzņemšanas nodaļu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un dežūrārstu dienestu pieejamie cilvēkresursi palīdzības nodrošināšanai. Veselības ministrija ir vērsusies gan ārstniecības iestādēs, gan Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Universitātē ar lūgumu apzināt situāciju attiecībā uz rezidentu piesaisti ģimenes ārstu protesta akcijas laikā. 

Atbilstoši Ārstniecības likumam ārstam rezidentam ir tiesības nodarboties ar diagnostikas, profilakses un ārstniecības jautājumiem, kas ļauj pildīt, piemēram, dežūrārsta funkcijas. Sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādēs, rezidentiem tiek nodrošināta sertificētu ārstu uzraudzība. Ņemot vērā potenciāli iespējamo pacientu skaita pieaugumu slimnīcās ģimenes ārstu protesta akcijas laikā, ārstniecības iestādes var pārplānot savu darbību un rezidenti var tikt novirzīti darbam slimnīcu uzņemšanas nodaļās. 

Vēršam uzmanību, ka ārstu rezidentu darbs ārstniecības iestādēs virs līgumā noteiktā darba apjoma ir brīvprātīgs, un rezidenti netiks sūtīti darbam ārpus ārstniecības iestādes, kur pašlaik veic savus darba pienākumus, bez savstarpējas vienošanās.