Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5469_izstradats_plana_projekts_reto_slimibu_joma_20172020gadam/

Izstrādāts plāna projekts reto slimību jomā 2017.-2020.gadam

 
22.06.2017
700

22.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības ministrijas izstrādātais plāna projekts reto slimību jomā 2017.-2020.gadam. Plāna projekta mērķis ir uzlabot situāciju reto slimību diagnostikā un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reto slimību pacientiem.

Plāna projekts izstrādāts sadarbībā ar iesaistītajām valsts pārvaldes iestādēm  (Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālais veselības dienests), nevalstiskajām organizācijām (Latvijas Reto slimību alianse, Latvijas reto slimību speciālistu asociācija, Latvijas Cilvēka medicīniskās ģenētikas asociācija) un nozares profesionāļiem. 

Ņemot vērā esošo situāciju reto slimību jomā, plāna projektā ietverti noteiktajā laika periodā (2017.-2020.gads) prioritārie uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz:

1) Reto slimību savlaicīgu un agrīnu diagnostiku, uzmanību vēršot uz ģenētiskajiem izmeklējumiem, papildinot valsts apmaksāto diagnosticējamo patoloģiju sarakstu un nodrošinot ģenētisko izmeklējumu pieejamību ne tikai bērniem, bet pie atbilstošām indikācijām arī pieaugušiem pacientiem, kas ļautu savlaicīgi atklāt saslimšanu un uzsākt ārstēšanu.

2) Reto slimību pacientu vērstu savlaicīgu ārstēšanu un veselības aprūpes koordinēšanu, tai skaitā uzlabojot medikamentu pieejamību reto slimību pacientiem;

3) Informācijas aprites par retajām slimībām pilnveidi, tai skaitā, apkopojot informāciju par reto slimību pacientu skaitu.

Lai realizētu plāna projektā minētos pasākumus un uzlabotu reto slimību agrīno un savlaicīgo diagnostiku, ārstēšanu un informācijas apriti par retajām slimībām, plāna realizācijai kopumā nepieciešams papildus valsts budžeta finansējums 66,8 milj.eiro apmērā, no tiem 2018.gadā – 8,9 milj. eiro, 2019.gadā – 27,4 milj. eiro, 2020.gadā – 30,4 milj. eiro.