Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5464_veselibas_ministrija_aicina_gimenes_arstus_apspriest_izvirzi/

Veselības ministrija aicina ģimenes ārstus apspriest izvirzītās prasības

 
16.06.2017
700

Veselības ministrija atkārtoti aicina Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas (LĢĀA) pārstāvjus uz tikšanos 19.jūnijā, lai apspriestu asociācijas iesniegtās prasības.

Ministrija vēstulē LĢĀA arī atkārtoti vērš uzmanību uz to, ka starp valsti (Nacionālā veselības dienestu pārstāvniecībā) un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā ģimenes ārstiem, nepastāv darba tiesiskās attiecības, proti, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji nodrošina iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši noslēgtajam publisko tiesību līgumam un normatīvo aktu prasībām. 

LĢĀA nosūtītajā vēstulē tiek skaidrots, ka Darba strīdu likums nosaka, ka darba strīds ir jebkuras no darba tiesiskajām attiecībām izrietošas vai ar darba tiesiskajām attiecībām saistītas domstarpības starp darbinieku, darbiniekiem (darbinieku grupu) vai darbinieku pārstāvjiem un darba devēju, darba devējiem (darba devēju grupu), darba devēju organizāciju vai šādu organizāciju apvienību, vai nozares pārvaldes institūciju. Savukārt no Darba likums nosaka, ka tikai darba līgums ir darba tiesisko attiecību rašanās pamats. Līdz ar to LĢĀA prasību izvērtēšanai nav jāveido Izlīgšanas komisija, jo starp Veselības ministriju un ģimenes ārstiem iztrūkst darba tiesisko attiecību elementa. To apstiprina arī Valsts darba inspekcijas kā kompetentās institūcijas valsts uzraudzības un kontroles īstenošanas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā sniegtais viedoklis.

Papildus Veselības ministrija informē, ka Nacionālajam veselības dienestam ir uzdots apzināt, kuri primārās veselības aprūpes līgumpartneri ar šā gada 3.jūliju nesniegs valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, lai varētu veikt nepieciešamos pasākumus un nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.