Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Ministru konferencē diskutē par vides un veselības jautājumiem

15.06.2017

No 13.-15. jūnijam Ostravā, (Čehija) notiek Sestā ministru konference par vidi un veselību, kur Latviju pārstāv Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Trupovnieks. Konference ir viens no Pasaules Veselības organizācijas (PVO) nozīmīgākajiem pasākumiem, lai veicinātu Eiropas Savienības politikas par veselību un labklājību (Veselība 2020) īstenošanu. 

Konferenci organizē PVO Eiropas Reģionālais birojs sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmu, un Čehijas valdību. Konferencē piedalās 53 PVO Eiropas reģiona valstis, ka arī starptautiskās un nevalstiskās organizācijas ar mērķi pieņemt Ostravas deklarāciju par vidi un veselību. 

Veselības ministrija atbalsta Ostravas deklarācijā pausto, jo tā paredz vides un veselības sektoru sadarbību, lai mazinātu saslimstību un mirstību no slimībām, kuras izraisa vides riska faktori. Kā prioritārās jomas uzsvērtas gaisa piesārņojums, ūdens kvalitāte, ķīmiskā drošība, klimata pārmaiņu ietekme uz veselību, videi draudzīga veselības aprūpes sistēma, atkritumu un piesārņoto vietu apsaimniekošana. PVO norāda, ka vismaz 1.4 miljonu nāves gadījumu Eiropas reģionā notiek nelabvēlīgu vides riska faktoru ietekmē. Ar Ostravas deklarāciju valstis, ņemot vērā nacionālās prioritātes, vienosies iestrādāt nacionālajos politikas plānošanas dokumentos mērķus, kas vērsti uz risku samazināšanu vides un veselības jomā, uzlabojot sabiedrības veselības rādītājus. Ostravas deklarācija vēlreiz uzsver principa “veselība visās politikās” lomu, norādot, ka tas ir nozīmīgs reģionālajā un vides politikā un citās nozarēs, jo arī citām nozarēm jābūt iesaistītām sabiedrības veselības saglabāšanā un uzlabošanā.

Informācija par konferenci skatīt šeit - www.euro.who.int

Ostravas deklarāciju par vidi un veselību, kas paredz vides un veselības sektoru sadarbību, lai mazinātu saslimstību un mirstību no slimībām, kuras izraisa nelabvēlīgie vides faktori, skatīt šeit.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes