Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Precizēs peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību

01.06.2017
700

1.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kurā noteikta peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība, un ūdens kvalitātes pārvaldība.*

Šobrīd prasības peldvietu un peldūdeņu kvalitātei nosaka divi normatīvie akti**, kuros iekļautās normas tematiski daļēji pārklājas, bez tam peldvietu apsaimniekotājiem nepieciešams sekot divu normatīvo aktu prasībām par cieši saistītiem jautājumiem, piemēram, kādu informāciju peldvietas apsaimniekotājam norādīt peldvietas informatīvajā stendā u.c. Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai uzlabotu esošo regulējumu un apvienotu iepriekšminētos tiesību aktus vienā tiesību aktā, novēršot noteikumu prasību dublēšanos, kā arī atvieglojot informācijas atrašanu un uztveršanu peldvietu apsaimniekotājiem.

Noteikumu projektā paredzētas izmaiņas prasībās peldvietu monitoringa kalendāra plāna iesniegšanai un apstiprināšanai, nosakot, ka turpmāk Veselības inspekcijai vairs nebūs jāiesniedz Veselības ministrijai apstiprināšanai peldvietu monitoringa kalendāra plāns, tādejādi novēršot nevajadzīgu administratīvo slogu. Tāpat paredzētas izmaiņas noteiktajās prasībās peldvietu saraksta iesniegšanai Eiropas Komisijai (EK). Ņemot vērā, ka informācija tiek iesniegta caur Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkla sistēmu, kas ir pieejama Veselības inspekcijai, noteikumu projekts paredz, ka turpmāk peldvietu saraksta iesniegšanu EK veiks inspekcija. 

Papildus paredzēts precizēt informāciju attiecībā uz peldvietu ūdens kvalitātes tūlītējas novērtēšanas rādītāju robežlielumiem un attiecībā uz peldvietu ūdeņu analīzei izmantojamajām standartmetodēm.

* Ministru kabineta noteikumu projekts “Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība, un ūdens kvalitātes pārvaldība”
**Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” un Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumi Nr.608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” 

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes