Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Paredz rīcību valsts līdzdalībai Daugavpils reģionālās slimnīcas pamatkapitālā

16.05.2017
700

16.maijā Ministru kabineta sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas konceptuālais ziņojums “Par valsts līdzdalību SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā”. 

Konceptuālajā ziņojumā paredzēta rīcība valsts līdzdalības iegūšanai SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, veicot slimnīcu apvienošanu pilotprojekta veidā reģionālās veselības aprūpes reformēšanai.

Lai veicinātu sistemātisku un mērķtiecīgu pieeju slimnīcu sektora attīstīšanai, nodrošinātu saikni starp pašvaldības un valsts veselības aprūpes nozares stratēģiskajiem mērķiem, kā arī, lai samazinātu izmaksas slimnīcu administrāciju uzturēšanai, ir plānots pakāpeniski veikt  sistēmiski svarīgo ārstniecības iestāžu un monoprofila slimnīcu apvienošanu vai valsts kapitāla ieguldīšanu šajās ārstniecības iestādēs, tādējādi nodrošinot valsts līdzdalību to pārvaldībā. 

Raksturojot pašreizējo situāciju, ziņojumā tiek skaidrots, ka SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” sniedz ambulatoros un stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus pārsvarā Latgales reģiona (Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads, Ilūkstes, Krāslavas un Preiļu novadi) iedzīvotājiem. Slimnīcā darbojas 25 dažāda profila medicīniskās palīdzības nodaļas, t.sk. neiroloģijas, kardioloģijas, onkoloģijas, traumatoloģijas, terapijas, ginekoloģijas, dzemdniecības, pediatrijas  u.c. nodaļas. 

Savukārt VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ir viena no lielākajām psihiatriskā profila ārstniecības iestādēm Latvijā, kas nodrošina Daugavpils pilsētas un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem visu nepieciešamo garīgās veselības aprūpes  pakalpojumu spektru (mājas, ambulatoros un stacionāros psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus).

Līdz ar to un ņemot vērā citu Eiropas valstu pieredzi, kurās viena profila slimnīcas tika integrētas daudzprofilu slimnīcās ar mērķi paplašināt pakalpojumu spektru pacientiem, nepieciešams integrēt VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pašvaldības daudzprofilu slimnīcā – SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, nodrošinot kopēju valsts un pašvaldības pārvaldījumu.

Ziņojumā ir aplūkoti iespējamie ieguvumi no valsts līdzdalības SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”: ārstniecības pakalpojumu kvalitātes sistēmas attīstība; izmaksu samazināšana dublējošo struktūrvienību apvienošanas rezultātā (administrācija, saimnieciskais dienests, diagnostiskās struktūrvienības); iespēja centralizēt neatliekamās  palīdzības uzņemšanas nodaļas; ārstniecības personāla un medicīnisko tehnoloģiju efektīvākā izmantošana un iepirkumu centralizācija. 

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes