Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5404_izstradats_jauns_smekesanas_ierobezosanas_valsts_komisijas_n/

Izstrādāts jauns Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums

 
23.03.2017
700

23.martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts “Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums” (turpmāk – Komisijas nolikums).

2016.gada 20.maijā stājās spēkā Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums. Atbilstoši tam ir izstrādāts jaunais Komisijas nolikums, kurš nosaka Komisijas uzdevumus, tiesības, kā arī darba kārtību attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, kā arī elektroniskām smēķēšanas ierīcēm un to šķidrumiem.