Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Precizēs tiesību akta normu par medicīnas studentu profesionālo darbību ārstniecības iestādēs

20.10.2016
700

20.oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu grozījumu projekts noteikumiem par kompetenci ārstniecībā un teorētisko un praktisko zināšanu apjomu ārstniecības personām un studējošajiem, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas.* 

Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekta mērķis ir risināt cilvēkresursu problemātiku māsu praksē, kā arī veicināt medicīnas studentu iespējas praktiski iesaistīties ārstniecības procesā.

Tādējādi paredzēts precizēt tiesību akta normu, kas nosaka, ka studējošie, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas un kuru zināšanu un prasmju apjoms atbilst noteiktām kvalifikācijas un kompetences prasībām, var piedalīties ārstniecībā. Proti, līdz šim studējošais (ārpus studijām) strādāja tiešā sertificētas un apmācīttiesīgas ārstniecības personas uzraudzībā, bet noteikumu projektā paredzēts, ka studējošie profesionālo darbību veiks sertificētas ārstniecības personas tiešā uzraudzībā,  kurai darba stāžs pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi.

Tāpat noteikumu projektā paredzēts, ka māsām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā un kurām ārstniecības personas sertifikāti ir piešķirti atbilstoši tam ārstniecības personu specialitāšu klasifikatoram, kāds bija spēkā līdz attiecīgo noteikumu par kompetenci ārstniecībā un teorētisko un praktisko zināšanu apjomu ārstniecības personām spēkā stāšanās dienai, sakarā ar specialitāšu klasifikatora maiņu jauni sertifikāti attiecīgajā specialitātē netiks izsniegti, resertifikācija nebūs jākārto, un tām piešķirtie ārstniecības personas sertifikāti būs spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim.

*Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumi Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes