Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Veselības veicināšanai un slimību profilaksei tiks novirzīti 55,4 miljoni eiro

17.05.2016
700

17.maijā Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie noteikumi, kas paredz uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem*, novirzot tam Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. 

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem ir būtiska loma sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanā, kas ir svarīgs faktors veselības aprūpes sistēmas noslodzes mazināšanā. Īstenojot mērķtiecīgus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus tādās jomās kā aptaukošanās mazināšana, uzturs, fiziskās aktivitātes, profilaktisko pārbaužu veicināšana, atkarību izraisošo vielu lietošanas profilakse u.c., var būtiski uzlabot dzīvesveida, saslimstības un invaliditātes rādītājus. 

Noteikumi paredz veselības veicināšanas pasākumus ieviest divās paralēlās daļās. Paredzēts, ka kompleksus nacionālā mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus (sociālā mārketinga, piemēram, sabiedrības informēšana, reklāma medijos u.c. pasākumi)  īstenos Veselības ministrija sadarbībā ar veselības nozares padotības iestādēm, piemēram, Slimību profilakses un kontroles centru, Veselības inspekciju u.c. Savukārt pasākumus vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei (veselības veicināšanas pasākumi pašvaldībās, piemēram, semināri, bērnu nometnes, interešu grupu nodarbības u.c.) īstenos pašvaldības, kas ir iekļautas Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā. Projekta īstenošanai tiks novirzīti 55,4 miljoni eiro, no kuriem 47 miljoni eiro ir Eiropas Sociālā fonda finansējums, bet 8 miljoni – valsts budžeta finansējums.

Paredzēts, ka veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos tiks iesaistīti visi Latvijas iedzīvotāji, bet jo īpaši nabadzībai un sociālajam atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji.  

Noteikumos ir noteiktas projekta ietvaros atbalstāmās darbības, piemēram, veselības veicināšanas un slimību profilakses plāna izstrāde un aktualizēšana, konkrēti slimību profilakses pasākumi, nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām, sabiedrības veselības pētījumi, informācijas un publicitātes pasākumi u.c. Noteikumos definētas arī prasības Eiropas Sociālā fonda projektu iesniedzējiem un sadarbības partneriem, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumi, izmaksu piemērošanas nosacījumi un kārtība u.c. prasības. 

*Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1.pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi”

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes