Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Vienojas par kopīgi darāmajiem darbiem, parakstot sadarbības memorandu

08.03.2016
700

8.martā veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs tikās ar Veselības aprūpes darba devēju asociācijas (VADDA) pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un vienotos par turpmāko sadarbību.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar medicīnas datu apmaiņu starp ārstniecības iestādēm, nolūkā mazināt atkārtotus un nepamatotus izmeklējumus. VADDA pārstāvji informēja, ka šobrīd norisinās datu apmaiņas pilotprojekts ar Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu. Veselības ministrs atzina, ka medicīnisko datu apmaiņa ir būtisks līdzeklis, kā pacientiem uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, ļaujot saņemt nepieciešamo izmeklējumu vai konsultāciju tad, kad tas ir nepieciešams. Vienlaikus ir nepieciešams kopīgi ar speciālistiem vērtēt nepieciešamo normatīvo regulējumu, lai tiktu ievēroti datu drošības aspekti. 

Tāpat tikšanās laikā ar VADDA valdes priekšsēdētāju Māri Rēvaldu un valdes locekļiem tika parakstīts Sadarbības memorands, kas ietver prioritāri risināmos jautājumus un iekļauj vienošanos par principiem, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti, koncentrēšanos uz pacientu, pieejamību, objektivitāti un iedarbīgumu. 

Sadarbības memorandā iekļautās apņemšanās paredz veikt virkni pasākumu veselības aprūpes sistēmas uzlabošanā un attīstībā, tostarp tas paredz partneru sadarbību un dialogu, īstenojot būtiskas reformas un strukturālas izmaiņas veselības aprūpes sistēmā. Memorandā iekļautās vienošanās paredz iesaistīt VADDA pārstāvjus obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas modeļa izstrādes gaitā, kā arī citās veselības aprūpes politikas dokumentu un veselības aprūpes nozari reglamentējošu normatīvo dokumentu izstrādes darba grupās.

Memorands paredz arī īstenot vispārēju veselības aprūpes un tās apakšnozaru ilgtspējīgu un pēctecīgu attīstību atbilstoši „Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam” un valdības deklarācijai.
Vienošanās paredz veselības ministra apņemšanos veikt visas nepieciešamās darbības, lai palielinātu valsts budžeta finansējumu veselības aprūpei, tādējādi sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību visiem valsts iedzīvotājiem, bet jo īpaši sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Memorandā pausta apņēmība arī sadarboties esošo un nākotnē papildus veselības aprūpei piešķirto valsts budžeta līdzekļu efektīvas un racionālas izmantošanas paaugstināšanā, kā arī pausta apņēmība apturēt nozarē strādājošo cilvēkresursu izsīkumu, tajā skaitā nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu visiem nozarē strādājošajiem, neatkarīgi no pakalpojumu sniedzēja tiesiskās un īpašuma formas. Tāpat vienošanās paredz pušu sadarbību un atbalsta sniegšanu vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (e-veselība) ieviešanā, attīstībā un pilnveidošanā, medicīnas tūrisma kā eksportspējīgas nozares attīstības sekmēšanu, sadarbību onkoloģijas pacientu aprūpes jomā zaļā koridora ieviešanā un citus nozīmīgus pasākumus veselības nozares sakārtošanas nolūkā. 

Parakstot sadarbības memorandu, veselības ministrs un VADDA pārstāvji vienojās par turpmāko sadarbību, nākotnē rīkojot regulāras tikšanās, kā arī apliecināja gatavību kopīgi līdzdarboties ilgtspējīgas, kvalitatīvas un pacientiem pieejamas veselības aprūpes sistēmas izveidē un uzlabošanā.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes