Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Veselības ministrija ir radusi iespēju saņemt izziņas no diviem ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistriem

21.07.2004
21.07.2004 - Risinot radušos situāciju, Veselības ministrija ir radusi iespēju atvieglot ārstniecības personu un medicīniskās komisijas darbu un izstrādājusi instrukciju, kas nosaka pagaidu kārtību, kādā ārstniecības personas var saņemt izziņu no Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra un Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra. Izziņa apstiprina, vai konkrētā persona ir vai nav iekļauta attiecīgajā reģistrā. Izziņa kalpo kā papildinformācija ārstniecības personām izvērtējot konkrētā pacienta veselības stāvokli, piemēram, vai cilvēks ir tiesīgs vadīt automašīnu. Veselības ministrijas izstrādātā instrukcija stājās spēkā ar šā gada 16.jūliju.

tāvokli, piemēram, vai cilvēks ir tiesīgs vadīt automašīnu. Veselības ministrijas izstrādātā instrukcija stājās spēkā ar šā gada 16.jūliju.

Pagaidu instrukcija paredz, ka, pamatojoties uz ārstniecības personas vai medicīniskās komisijas pieprasījumu, attiecīgie reģistri veic pārbaudi savās datu bāzēs un izsniedz atbilstošu izziņu. Ja ārstniecības persona vai medicīniskā komisija, saņemot izziņu no attiecīgajiem reģistriem un izvērtējot konkrētās personas veselības stāvokli, tomēr nav pārliecināta par personas veselības stāvokli, tai ir tiesības to nosūtīt pie speciālista, proti, narkologa vai psihiatra.

Šī instrukcija ir divu biežāk izmantoto reģistru pagaidu kārtība, kas būs spēkā līdz tam laikam, kad tiks izdoti jauni Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru darbību, tas ir, līdz 1.novembrim. Līdz tam laikam Veselības ministrija ir devusi iespēju saņemt izziņas, kuru nepieciešamību nosaka vairāki normatīvie akti.

Atjaunotā iespēja no minētajiem reģistriem iegūt izziņas neatbrīvo ģimenes ārstus un medicīnisko komisiju no pienākuma veikt konkrētās personas veselības stāvokļa novērtējumu atbilstoši kompetencei pirms slēdziena izdarīšanas, piemēram, par tiesībām vadīt automašīnu, kā tas bija arī līdz šim.
 
Veselības ministrija jau iepriekš ziņoja, ka līdz ar likuma šGrozījumi Ārstniecības likumā" stāšanos spēkā tika izslēgta norma, kas deva tiesības Veselības ministrijai noteikt kārtību, kādā veidojami, papildināmi un uzturami ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistri, līdz ar to reģistru darbība tika apturēta.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes