Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Vērtē risināmos jautājumus primārajā veselības aprūpē

06.08.2014
700

Notiek Ministru prezidentes un veselības ministra pienākumu izpildītājas Laimdotas Straujumas izveidotās darba grupa veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanai kārtējā sanāksme, kurā tika diskutēti nepieciešamie risinājumi primārās veselības aprūpes attīstībai.

Uzklausot ģimenes ārstu viedokli gan par aktuālākajiem veicamajiem sistēmiskajiem pasākumiem primārajā aprūpē, gan nozares potenciālo attīstību ilgākā periodā, darba grupa vienojās par galvenajiem darbības virzieniem. 

Tikšanās laikā tika panākta vienošanās kopīgi ar ģimenes ārstiem izvērtēt esošos darba kvalitātes kritērijus, kā arī diskutēt par kvalitātes sistēmas pilnveidošanu, paredzot gan obligāti izpildāmos kritērijus, gan brīvprātīgos, kuru veikšanai ģimenes ārstiem būtu jānovirza papildu līdzekļi.

Tāpat tika uzsvērts jautājums par nepieciešamību primārās veselības aprūpes uzlabošanai un pieejamības veicināšanai pilnveidot sadarbību starp ģimenes ārstiem, ārstiem speciālistiem, pašvaldībām un pašvaldību sociālajiem dienestiem. 

Darba grupā tika diskutēts arī jautājums par iespēju uzlabot ģimenes ārstu prakšu darbu, piesaistot lielajās praksēs otru ārstu, kas ļautu no vienas puses nodrošināt labāku aprūpi un darba organizāciju lielajās praksēs, kā arī ilgtermiņā risinātu jautājumu par ārstu paaudžu nomaiņu. Veselības ministrija veiks aprēķinus par nepieciešamo līdzekļu apjomu, kāds būtu nepieciešams, realizējot šo priekšlikumu.

Tāpat kā nozīmīgs un risināms jautājums tika izcelts ārsta prakses statuss, kas būtu jānodefinē  likumdošanā. Jau ziņots, ka Veselības ministrija ir izstrādājusi koncepciju par ārsta prakses juridisko statusu. Tā izstrādāta, lai nodrošinātu sekmīgāku jauno speciālistu ienākšanu tirgū, pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību, kā arī radītu tiesisko vidi darījumiem, paredzot, ka ārsta praksi būs iespējams pārņemt ar visām tiesībām un saistībām. 

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes