Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Apstiprina Primārās veselības aprūpes attīstības plānu 2014.-2016.gadam

15.04.2014
700

Ministru kabineta sēdē apstiprina Veselības ministrijas izstrādāto Primārās veselības aprūpes attīstības plānu 2014.-2016.gadam.

Šodien, 15.aprīlī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais Primārās veselības aprūpes attīstības plāns 2014.-2016.gadam.

Plāna mērķis ir stiprināt primāro veselības aprūpi (PVA) kā pieejamāko, efektīvāko un visaptverošāko veselības aprūpes līmeni, palielinot PVA lomu profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, kā arī uzlabot PVA kvalitāti.

Mērķi paredzēts sasniegt, realizējot trīs rīcības virzienus: uzlabojot PVA pieejamību, PVA pakalpojumu kvalitāti un drošību, kā arī nodrošinot pacientu informēšanu un līdzestības veicināšanu.

Tā piemēram, PVA pakalpojumu teritoriālo pieejamību paredzēts uzlabot, pārskatot atbalsta mehānismus ģimenes ārsta praksēm teritorijās ar zemu iedzīvotāju blīvumu, uzlabojot ģimenes ārstu prakšu un feldšerpunktu teritoriālā izvietojuma plānojumu un palielinot zobārstniecības pakalpojumu pieejamību teritorijās ar zemu iedzīvotāju blīvumu.

PVA pakalpojumu sniedzēju organizatorisko pieejamību plānots uzlabot izveidojot un uzturot ģimenes ārstu aizvietotāju sarakstu, pārskatot dežūrārstu izvietojumu un darba laika nosacījumus, pilnveidojot medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību, kas samazinātu administratīvo slogu attiecībā uz dokumentāciju u.c.

PVA pakalpojumu kvalitāti un drošību paredzēts uzlabot, pilnveidojot prasības pakalpojumu sniedzējiem (pārskatot kritērijus atlases procedūrai uz brīvajām ģimenes ārstu prakses vietām un nosacījumus, ar kādiem līgums netiek pagarināts pēc tā darbības termiņa beigām). Tāpat paredzēts pilnveidot pakalpojumu sniedzēju darba organizāciju tālākizglītības ietvaros, stiprinot un attīstot ģimenes ārsta komandas darbu, paaugstinot e-veselības resursu izmantošanu, kā arī pārskatot nosacījumus, kad bez ģimenes ārsta nosūtījuma pacients var vērsties pie tiešās pieejamības speciālista.

Veselības veicināšanas un profilakses jomā paredzēts veicināt ģimenes ārsta prakses komandas sekošanu profilaktisko apskašu programmas izpildei, uzlabot infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un imunizācijas darbu un paaugstināt ģimenes ārstu, māsu un ārstu palīgu iesaisti optimālas fiziskās slodzes veicināšanā bērniem.

Tāpat paredzēts veicināt savstarpējo sadarbību starp ģimenes ārstiem, speciālistiem, farmaceitiem, zobārstiem un pacientu organizācijām, nodrošinot ģimenes ārstiem informācijas saņemšanu par gadījumiem, kad pacienti izmantojuši dežūrdienestu un citus pakalpojumus ārpus ģimenes ārsta darba laika, kā arī rīkojot profesionālo organizāciju diskusijas.

Paredzēts arī pārskatīt PVA finansēšanas mehānismu, stiprinot kvalitātes novērtējuma sistēmu ģimenes ārstu praksē sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un palielinot tam finansējumu.

Lai stiprinātu farmaceitiskās aprūpes sadarbību ar PVA, paredzēts nodrošināt klīniskā farmaceita konsultācijas medikamentozās terapijas jautājumos un noteikt farmaceitiskās aprūpes lomu atbalsta sniegšanā pacientiem pašaprūpes veikšanai (nosakot, kādus eksprestestus un citus pašaprūpes atbalsta veidus  atļauts veikt aptiekās un obligātās prasības to veikšanai).

Pacientu informēšanas nodrošināšanai un līdzestības uzlabošanai paredzēts pilnveidot pacientiem pieejamo informāciju par tuvākajiem PVA pakalpojumu sniedzējiem (E-veselības ietvaros izveidojot interaktīvu ģimenes ārstu prakšu, feldšerpunktu,  dežūrārstu un zobārstu, kuri sniedz valsts apmaksātos zobārstniecības pakalpojumus, karti), organizējot sabiedrības informēšanas pasākumus un izstrādājot rekomendācijas un organizējot izglītojošus pasākumus pacientu mērķa grupām par veselības veicināšanas un slimību profilakses tēmām.

Plānā minēto pasākumu realizācijai turpmāko trīs gadu periodā nepieciešams papildu finansējums 14,7 miljonu eiro apmērā (2014.gadā papildu finansējums nav nepieciešams, 2015.g. – 7,4 miljoni eiro un 2016.g. – 7,3 miljoni eiro).

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes