Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Konferencē akcentē nepieciešamību radīt veselīgu vidi ap bērniem

29.06.2004
28.06.2004 - Pagājušajā nedēļā veselības ministrs Rinalds Muciņš, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktora vietniece Gita Rūtiņa un Tukuma ģimnāzijas skolniece Zane Grinberga Budapeštā (Ungārija) piedalījās Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rīkotajā Ceturtajā ministru konferencē par vidi un veselību. Konferences tēma bija "Mūsu bērnu nākotne" un īpaši tajā tika akcentēta nepieciešamība pēc veselīgas vides ap bērniem. Saskaņā ar PVO Eiropas reģiona datiem, aptuveni viena trešdaļa bērnu slimību ir saistītas ar nedrošu un neveselīgu vidi. Katru gadu neveselīgas vides rezultātā mirst vairāk nekā 5 miljoni bērnu visā pasaulē.

gu vidi. Katru gadu neveselīgas vides rezultātā mirst vairāk nekā 5 miljoni bērnu visā pasaulē.

Konferencē veselības un vides ministri iepazinās ar esošo situāciju Eiropā, paveikto situācijas uzlabošanā kopš pirmās šādas konferences 1989.gadā Frankfurtē, īpaši izvērtējot paveikto pēc iepriekšējās konferences Londonā 1999.gadā.

Ministri pieņēma konferences Deklarāciju. Deklarācijā starp veicamajiem pasākumiem uzsvērta nepieciešamība turpināt ieviest Londonas konferencē pieņemtos lēmumus, precizēt nacionālos vides veselības rīcības plānus (Latvijā akceptēts 1997.gadā), kā arī akcentēti vairāki vides veselības riska faktori, piemēram, klimata pārmaiņas, droši produkti bērniem, īpaši ķīmiskās vielas saturoši produkti, veselīgs mājoklis. Deklarācijā minēti arī īpaši attīstāmie politikas ieviešanas līdzekļi, piemēram, vides un veselības informācijas sistēmas izveide Eiropā, piesardzības principa ieviešana, sabiedrības informēšana un tās iesaistīšana dažu jautājumu risināšanā.

Konferencē tika akceptēts Bērnu vides un veselības rīcības plāns Eiropai (Children?s Environment and Health Action Plan for Europe). Darbības plānā ir uzsvērtas četras galvenās rīcības prioritātes, pamatojoties uz esošajiem pierādījumiem un iepriekš gūto pieredzi. Par svarīgāko rīcības virzienu ir atzīta mirstības samazināšana no kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumu izraisītām slimībām un citiem veselības riska faktoriem, īpaši uzsverot veselīga ūdens un adekvātu sanitāro apstākļu nodrošināšanu visiem bērniem. Nepieciešams arī samazināt dažādu negadījumu ietekmi uz bērnu veselību, īpašu uzmanību veltot bērnu fiziskajai aktivitātei un droša mājokļa radīšanai visiem bērniem. Kā svarīgs aspekts ir minēta arī nepieciešamība samazināt saslimstību ar elpošanas ceļu slimībām, kuras var izraisīt gaisa (tai skaitā, iekštelpu) piesārņojums. Rīcības plāns arī aicina valstis samazināt saslimšanas, ko izraisa bīstamās ķīmiskās vielas, fizikālie faktori (piemēram, troksnis), bioloģiskie faktori, kā arī kaitīgi darba apstākļi.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes