Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/441_veselibas_ministrs_rinalds_mucins_janos_diskutes_par_bernu_nakotni_eiropa/

Veselības ministrs Rinalds Muciņš Jāņos diskutēs par bērnu nākotni Eiropā

 
29.06.2004

22.06.2004 - No 23.jūnija līdz 25.jūnijam veselības ministrs Rinalds Muciņš un Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktora vietniece Gita Rūtiņa Budapeštā (Ungārija) piedalās Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rīkotajā Ceturtajā ministru konferencē par vidi un veselību. Tās tēma ir "Mūsu bērnu nākotne".

ijas (PVO) rīkotajā Ceturtajā ministru konferencē par vidi un veselību. Tās tēma ir "Mūsu bērnu nākotne".

Konferences paziņojumā ir teikts, ka arvien jaunas bažas pasaulei rada nelabvēlīgās vides ietekme uz bērnu veselību. Katru gadu neveselīgas vides rezultātā mirst vairāk nekā 5 miljoni bērnu visā pasaulē. Budapeštas konference ir Eiropas atbilde šai situācijai.

Konferencē piedalās veselības ministri un vides ministri no 52 Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona valstīm. Konferences mērķis ir, kopīgi diskutējot, pieņemt tālredzīgu darbības plānu attiecībā uz bērnu nākotni. Darbības plāns identificētu tās prioritārās aktivitātes, kuras konferences dalībvalstis varētu piemērot katra savai konkrētajai situācijai un ievērojami samazināt bērnu mirstību un apkārtējas vides draudu izraisīto bērnu invaliditāti. Paredzams, ka Eiropas valstu ministri spēs panākt vienprātību un izstrādās politisku vienošanos, lai nodrošinātu drošu vidi bērniem, ieviešot Konferences deklarāciju un bērnu un vides darbības plānu Eiropai.

Konferenci rīko Pasaules Veselības organizācija kopā ar Ungāriju, kas šoreiz ir izvēlēta par konferences norises vietu. Konferencē piedalās arī vairāki zinātnieki, Eiropas Komisijas pārstāvji un deleģētie pārstāvji no katras dalībvalsts. Šī ir jau ceturtā PVO Eiropas reģiona valstu konference kopš 1989.gada, kad tika rīkota pirmā šāda veida konference.