Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru darbības apturēšana nav bīstama sabiedrībai

19.06.2004
19.06.2004 - Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo likumdošanu, ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru (pazīstamākie ir psihiski slimo pacientu reģistrs un narkologa uzskaitē esošo pacientu reģistrs) darbība ir apturēta. Veselības ministrija vistuvākajā laikā izstrādās reģistru darbības pagaidu kārtību, kas paredzēs kā personas varēs saņemt izziņas no reģistriem. No reģistriem pagaidām varēs saņemt tās izziņas, kuru saņemšanu paredz normatīvie akti. Savukārt nākotnē ir plānots, ka izziņu saņemšanai būs nepieciešams ģimenes ārsta plus narkologa un psihiatra slēdziens.

ti. Savukārt nākotnē ir plānots, ka izziņu saņemšanai būs nepieciešams ģimenes ārsta plus narkologa un psihiatra slēdziens.

Reģistru darbības apturēšana neatbrīvo ārstus un medicīnisko komisiju no pienākuma veikt cilvēka veselības stāvokļa novērtējumu pirms slēdziena par tiesībām vadīt automašīnu vai iegūt šaujamieroču nēsāšanas/glabāšanas atļauju. Ja iepriekš šo informāciju ieguva no reģistriem, tad šobrīd ārstu pienākums ir pašiem veikt šo novērtēšanu. Ja kādam cilvēkam minēto atļauju iegūšanai ir nepieciešams medicīniskās komisijas atzinums, viņam tāpat kā līdz šim ir jādodas pie ģimenes ārsta, kurš pacientu nozīmēs tālāk pie psihiatra un narkologa. Ja iepriekš par pamatu minēto atļauju izsniegšanai bija konkrētās personas neatrašanās reģistrā, tad turpmāk ārsta speciālista pienākums būs nevis tikai izsniegt izziņu no reģistra, bet izmeklēt pacientu. Tas, cik ilgā laikā ārsts spēj izvērtēt pacienta veselības stāvokli, ir katra speciālista kompetencē. Ministru kabineta noteikumos ir skaidri definēti tie kritēriji, kas liedz ārstam izsniegt attiecīgās atļaujas.  

Jaunā kārtība ļaus izvairīties no gadījumiem, kad kādai konkrētai personai, kas, iespējams, ir garīgi nelīdzsvarot vai ar tieksmi uz alkoholismu, tiks izsniegta atļauja vadīt transportlīdzekli vai nēsāt šaujamieroci tikai tādēļ, ka iepriekš šī persona nav bijusi ārstu uzmanības lokā un nav iereģistrēta reģistrā.

Psihiatru asociācijas lauku sekcijas vadītājs Oskars Bundža uzsver, ka šo reģistru darbības apturēšana nav liela nelaime, jo būtībā tā ir padomju laiku palieka un nekur citur pasaulē šādi reģistri nekad nav bijuši un nav arī tagad. Turklāt šādu reģistru darbība ir smags cilvēktiesību pārkāpums, ko nosaka Satversmes 96.pants par privātās dzīves neaizskaramību. O.Bundža arī uzsver, ka šobrīd reģistra funkcijas ir pāradresētas ģimenes ārstiem un medicīniskajām komisijām, kas veic veselības pārbaudi un pie viena novērtē arī personas psihisko stāvokli. Ja ārstam rodas aizdomas, viņa pienākums ir nosūtīt cilvēku pie speciālista, kurš tad arī sniedz gala slēdzienu par to, vai cilvēkam var piešķirt attiecīgo atļauju.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes