Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Informācija par ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru darbības apturēšanu

15.06.2004
15.06.2004 - Šā gada 25.martā Saeima pieņēma likumu "Grozījumi Ārstniecības likumā" (likums stājās spēkā 22.aprīlī), kas paredz Ministru kabinetam izstrādāt kārtību ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru izveidei, papildināšanai un uzturēšanai. Līdz ar šī likuma pieņemšanu tika izslēgta norma, kas deva tiesības Veselības ministrijai noteikt kārtību, kādā veidojami, papildināmi un uzturami ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistri.

nistrijai noteikt kārtību, kādā veidojami, papildināmi un uzturami ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistri.

Ņemot vērā vispārējo tiesību principu, ? ja spēku zaudē augstākstāvošā norma, kas pilnvarojusi attiecīgo institūciju izdot kādu tiesību aktu, tad par spēku zaudējušu ir uzskatāms arī tiesību akts, kas izdots, pamatojoties uz attiecīgo augstāko normu. Līdz ar to, spēku ir zaudējuši visi Veselības ministrijas (Labklājības ministrijas) izdotie rīkojumi par minēto reģistru izveidi. Reģistru darbība ir apturēt līdz brīdim, kad Ministru kabinets izstrādās reģistru izveides kārtību.

Šobrīd virkne normatīvo aktu paredz piešķirt vai atņemt personai kādas tiesības, pamatojoties uz personas iekļaušanu vai neiekļaušanu ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā, kā arī paredz pieprasīt un saņemt izziņas no ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu valsts reģistriem, lai izsniegtu medicīniskās uzziņas personām dažādu atļauju saņemšanai, piemēram, transportlīdzekļa vadīšanai, šaujamieroču nēsāšanai

Pamatojoties uz normatīvo aktu piemērošanas vispārējiem principiem, kas nosaka, ka augstāks juridiskais spēks ir likumam, kopš šā gada 22.aprīļa ārstniecības iestādēm, izsniedzot personām medicīniskās uzziņas dažādu atļauju saņemšanai, nav jāpieprasa un jāsaņem izziņas no attiecīgiem ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu valsts reģistriem, kuru darbība ir apturēta. Medicīnisko uzziņu izsniegšana notiek bez izziņu saņemšanas no ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu valsts reģistriem.

Jau šobrīd normatīvie akti paredz, ka izziņa par to, ka persona ir vai nav iekļauta attiecīgajā reģistrā, neatbrīvo ārstu vai ārstu komisiju no personas veselības stāvokļa novērtēšanas atbilstoši kompetencei un atzinuma sniegšanas.

Veselības ministrija šobrīd aktīvi strādā pie Ministru kabineta noteikumu projekta sagatavošanas, kas reglamentēs ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes