Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Informācija par kompensējamo medikamentu sistēmu

01.06.2004
01.06.2005 - Situācijā, kad kompensējamo zāļu sistēmā jau ir izveidojies finansiālo līdzekļu deficīts, Veselības ministrija sadarbībā ar Zāļu cenu aģentūru ir radusi iespēju Kompensējamo zāļu saraksta (KZS) papildināšanai un līdzekļu ietaupīšanai, lai ar medikamentiem varētu apgādāt vairāk slimniekus.

dzekļu ietaupīšanai, lai ar medikamentiem varētu apgādāt vairāk slimniekus.

KZS no šā gada 1.jūlija tiek iekļauti 195 medikamenti, no tiem 144 sarakstā atkārtoti, bet 51 ir jauns medikaments. Lai mazinātu spriedzi saistībā ar finanšu resursu nepietiekamību, 26 medikamentiem ir samazināta kompensācijas bāzes cena (KBC), savukārt 40 medikamenti ir lētāki. 11 medikamenti ir izvēles medikamenti, kas būtiski nepieciešami pacientu dzīvības funkciju nodrošināšanai un uzturēšanai. Līdz ar to prognozējamais finansiālais ieguvums zāļu iegādes kompensācijas sistēmā šā gada otrajā pusgadā ir 97 000 lati. Kompensējamo zāļu sarakstā tiek iekļauti tikai tie medikamenti, kas ir reģistrēti Latvijas Zāļu reģistrā, līdz ar to šiem medikamentiem ir veiktas kvalitātes un efektivitātes pārbaudes.

No atkārtoti iekļautajiem medikamentiem, 61 medikamentam valūtas kursa kāpuma (EUR pret LVL) dēļ KBC tiek paaugstināta vidēji par 15%; 12 medikamentiem KBC paaugstinājums nepārsniedz Ls 0,05. Olaines ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas atkārtoti iekļauto medikamentu KBC tiek paaugstinātas sakarā ar Labas ražošanas prakses standartu ieviešanu. Sakarā ar augsto cenu vai medikamenta izslēgšanu no Latvijas Zāļu reģistra, vai pēc ražotājfirmu pārstāvju pieprasījuma 11 medikamenti ir svītroti no KZS. Veselības ministrija nav akceptējusi KBC paaugstināšanu valūtas kursa pieauguma dēļ daudziem sarakstā jau esošajiem medikamentiem. Zāļu cenu aģentūra šobrīd ir uzsākusi sarunas ar zāļu ražotājiem par KBC samazinājumu septiņiem medikamentiem saistībā ar lētāku medikamentu ienākšanu tirgū.

Lai kompensējamo zāļu sistēma būtu efektīva, ministrija Veselības obligātās apdrošināšanas aģentūrai (VOAVA) uzdos īpaši kontrolēt kompensējamo medikamentu izrakstīšanas pamatotību.

Lai neradītu lieku saspīlējumu sabiedrībā, ministrija aicina zāļu ražotājus un lieltirgotājus ievērot noteiktās medikamentu kompensācijas bāzes cenas, kā arī šo jautājumu risināšanā neiesaistīt plašu sabiedrību. Ministrija ir atvērta jebkuram dialogam, taču situācijā, kad jautājuma risināšanā ir iesaistīta plaša sabiedrība un diskusijas balstās galvenokārt uz emocijām, kompromisa variantu rast ir grūti.

Vienlaikus informējam, ka ministrija šonedēļ uzsaukšanai valsts sekretāru sanāksmē ir iesniegusi koncepciju par zāļu kompensācijas sistēmas turpmāko attīstību, kas paredz sistēmas ilgtermiņa finansiālo attīstību. Plānots, ka 2005.gadā kompensējamiem medikamentiem papildus tiks novirzīti 10,5 miljoni latu. Līdz brīdim, kad šī koncepcija tiks izskatīta valdībā, ministrija meklēs labākās un lētākās iespējas, lai kompensējamos medikamentus saņemtu visi tie pacienti, kuriem tas ir nepieciešams.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes